nieuws

Bouwers: Oogst na honderd dagen is mager

bouwbreed Premium

Bouwers, ontwikkelaars en werkgevers- en werknemersorganisaties zijn teleurgesteld over het beleidsprogramma van het kabinet. “Een magere oogst van honderd dagen overleg”, vindt Bouwend Nederland. De organisatie steunt in grote lijnen de doelstellingen, maar vindt dat de plannen “behoorlijk” tekortschieten.

In hun reacties op het beleidsprogramma uiten de marktpartijen stevige kritiek op de nadere uitwerking van de afspraken in het regeerakkoord. Het kabinet mist daadkracht, is weinig concreet en komt met te magere plannen, is de terugkerende boodschap.
Bouwend Nederland vindt dat het niveau van de maatregelen veel te wensen overlaat. “De uitwerking gaat niet ver genoeg en het studiegehalte is te hoog.” Het kabinet doet te weinig om de bereikbaarheidsproblemen op te lossen, vinden de bouwers. De organisatie constateert dat het extra geld voor spoor en infra vooral voor kleine ingrepen wordt ingezet en dat er veel te weinig geld wordt uitgetrokken voor het vlottrekken van de projecten die door de luchtkwaliteit stilliggen.
Bouwend Nederland wijst er in dat verband op dat er in 2006 een pakket van 4 miljard euro aan belangrijke wegenprojecten door luchtkwaliteit stil kwam te liggen. Meer in het algemeen vindt de organisatie dat het kabinet stevig moet doorpakken en met name in de Randstad snel in actie moet komen.
De bouwers constateren dat het kabinet vasthoudt aan de weinig realistische bouwdoelstelling van 80.000 tot 100.0000 woningen per jaar. Bouwend Nederland is wel tevreden dat het kabinet zijn ambitie voor de binnenstedelijke opgave tempert door uit te gaan van 25 tot 40 procent van de nieuwbouw in de stad in plaats van de 40 procent uit de Nota ruimte.
Ook de Neprom zegt daadkracht van het kabinet te missen. De ontwikkelaars zijn tevreden over de aangekondigde vergroting van de plancapaciteit naar 130 procent, maar denken dat dit absoluut niet voldoende is om op de langere termijn genoeg nieuwbouw te garanderen. Volgens Neprom moet het kabinet meer geld voor de langere termijn beschikbaar stellen voor de ontwikkeling van woningbouwlocaties. Extra geld van het Rijk is nodig omdat niet alle benodigde groenvoorzieningen, infra en waterberging uit de nieuwe woningen kan worden betaald, aldus de ontwikkelaars.
VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland vinden dat het kabinet veel woorden gebruikt maar nog weinig doet. Het beleidsprogramma wijkt nauwelijks af van het regeerakkoord, vinden de werkgevers.
Volgens de werkgevers heeft het kabinet onvoldoende ambitie voor de filebestrijding. “De problemen op de weg zijn wurgend; hier is een deltaplan nodig.”

Reageer op dit artikel