nieuws

Bouwend Nederland wil specialisatie van mkb’ers

bouwbreed

Bouwend Nederland adviseert het midden- en kleinbedrijf in de bouw zich de komende jaren te specialiseren. Dat is volgens de belangenorganisatie de beste manier om te overleven in een markt waarin schaalvergroting de trend bepaald.

“Mkb’ers die in aanmerking willen komen voor grote opdrachten, moeten samenwerken of fuseren met andere ondernemingen”, licht directeur Jan van Tuinen van Bouwend Nederland de ontwikkeling toe. Wie niet wil of kan samenwerken, moet zich specialiseren en zijn opdrachten vooral als onderaannemer binnenhalen.
De schaalvergroting bij belangrijke opdrachtgevers dwingt het mkb in de sector volgens Bouwend Nederland om goed over de toekomst na te denken. Hierbij verwijst de bouwclub naar het bundelen van opdrachten, een trend die bij alle overheden is ingezet. “De markt gaat zijn eigen gang, daar moeten we onze ogen niet voor sluiten. En de opschaling in de bouw zet de komende jaren onverminderd door”.
Het samentrekken van opdrachten bij overheden vindt volgens Bouwend Nederland verticaal en horizontaal plaats. Wat erop neerkomt dat contracten naast het bouwwerk ook ontwerp- en beheertaken omvatten of dat een aantal klussen wordt gebundeld tot één groot contract.

Eisen

Opdrachtgevers als het Rijk, provincie en gemeenten moeten wat Bouwend Nederland betreft redelijke eisen stellen bij het uitschrijven van aanbestedingen. Zo moeten mkb’ers die gezamenlijk inschrijven, hun omzetten op kunnen tellen om op die manier aan de inschrijvingseisen te voldoen. Van Tuinen: “Combineren moet kunnen, voor zowel grote als kleine bouwers, zolang de concurrentie niet in het geding is.”
Van Tuinen vindt dat naast de opdrachtgever ook de bouwer zijn verantwoordelijkheid moet nemen. “Bouwers zijn in 2015 geen aannemers meer die werk aannemen en dat volgens bestek uitvoeren. Bouwers zijn over acht jaar ondernemers die zich verregaand hebben gespecialiseerd in dienstverlenende taken.”

Organiseren

Het werk van de hoofdaannemer bestaat volgens Bouwend Nederland in 2015 voor een steeds groter deel uit het organiseren van het bouwproces. Middelgrote bouwondernemingen hebben rond die tijd een groot deel van het uitvoerende bouwpersoneel afgestoten. De capaciteit die zij op de bouwplaats nodig hebben wordt ingehuurd. Kenniswerkers in vaste dienst organiseren de projecten. Met name het opknappen van oude en vervallen stadswijken, een markt die de komende jaren steeds groter wordt, vraagt de bouwer om nieuwe vaardigheden. Hierbij gaat het onder andere om het organiseren van de inspraakbijeenkomsten voor de bewoners van de wijk.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels