nieuws

Betuweroute is wijze les voor Eurlings

bouwbreed Premium

Als hij nu voor de keuze zou staan, zou hij de Betuweroute weer aanleggen. Maar op basis van alle ervaringen zou verkeersminister Eurlings het bij een nieuw groot infraproject zeker anders doen.

In de beginfase zou hij veel meer tijd nemen om op de juiste inpassingen te broeden, private partijen te betrekken en veel meer overleg met omwonenden voorafgaand aan de daadwerkelijke start van de aanleg, aldus Eurlings. De Betuweroute is voor hem “een wijze les”.
Tijdens een theatershow met dansende spoorwerkers, een heuse Betuwe-hymne en een graafmachine van BAM als stille getuige heeft koningin Beatrix zaterdagmiddag even na drie uur de goederenspoorlijn officieel geopend.
Luttele seconden nadat de koningin in de feesttent bij het station in Barendrecht de hendel overhaalde en daarmee virtueel de spanning op de 25 kV-bovenleiding zette, legde kilometers verderop bij het rangeerterrein Kijfhoek in Zwijndrecht een goederentrein de symbolische eerste honderden meters over het spoor van de fonkelnieuwe lijn af.
Ver buiten het zicht van de ruim 700 goedgeluimde genodigden in de feesttent meldden rond dezelfde tijd ook de actievoerders van Groenfront! zich: geketend aan de bielzen als laatste protest tegen de in hun ogen nutteloze spoorverbinding.
“Te verwachten folklore” en “laag en goedkoop” oordeelde een zichtbaar ontstemde minister Eurlings later. De actie bezorgde een smetje op een dag die nu eindelijk eens al die mooie kanten van de Betuweroute over het voetlicht moest brengen.

Hoogstandjes

Eurlings zelf liet de hele dag geen mogelijkheid onbenut voor zijn boodschap dat Nederland trots mag en moet zijn op deze “dedicated, hightech” spoorlijn voor het goederenvervoer. Na twintig jaar discussie en twaalf jaar bouwen ligt er een spoor met bijzonder fraaie technologische hoogstandjes die zijn nut gaat bewijzen, zo meldde de minister herhaaldelijk.
Projectdirecteur Patrick Buck, die voor zijn 15-jarige betrokkenheid bij het miljardenproject geridderd werd, gaf de bouwers een pluim. “Ik ben trots op de mensen die hebben gebouwd. En gebouwd hebben we: 160 kilometer spoor, 130 bruggen en viaducten, 5 tunnels met een totale lengte van 18 kilometer, 190 faunapassages, 600.000 dwarsliggers”, aldus Buck.
Volgens hem heeft het project Nederland onmiskenbaar veranderd. “De Betuwelijn heeft sporen nagelaten; spoor dat gezien mag worden”, aldus de directeur die een daverend applaus kreeg.
Buck, Eurlings en ook anderen verhulden echter niet dat het megaproject bepaald niet zonder slag of stoot tot stand is gekomen en veel kritiek heeft gehad uit de Tweede Kamer en samenleving. De aanwezigheid van alle ministers van Verkeer en Waterstaat die gedurende al die jaren bij de spoorlijn betrokken zijn geweest, herinnerde aan de moeizame weg die is afgelegd. Buck richtte zich ook even tot de oud-ministers Maij Weggen, Jorritsma, Netelenbos, De Boer en Peijs, die, zo zei hij, van dit dossier hoofdpijn kregen.
ProRail-topman Bert Klerk trok een parallel met de Afsluitdijk en wees erop dat deze “trots” van Nederland in 1891 toen Cornelis Lely met zijn plannen kwam ook fikse weerstand opriep. Vandaag de dag zal echter niemand aan nut en noodzaak van de dijk tussen Holland en Friesland twijfelen. “In omvang en technisch vernuft doet de Betuweroute niet onder voor onze waterwerken”, zei de topman. “Het is een van de modernste spoorlijnen ter wereld en dwingt, net als de waterwerken, internationaal bewondering af”, aldus Klerk.
De ProRail-topman verklaarde ervan overtuigd te zijn dat Nederland en Europa over een paar jaar niet meer zonder de goederenspoorlijn kunnen. “Ik weet zeker dat onze kinderen en kleinkinderen over 75 jaar vol trots naar de historische beelden van de opening van de Betuweroute zullen kijken.”

Optimisme

Onder de aanwezige gasten werd dit optimisme gedeeld. De Maastrichtse burgemeester Gerd Leers, als CDA-Kamerlid begin jaren negentig intensief betrokken bij het Betuweroutedossier, liep tevreden rond. “Ik ben ervan overtuigd dat dit project binnen vijf jaar zijn gelijk heeft bewezen.”
Topman Hans Smits van de Rotterdamse haven en diens directeur Ronald Paul die belast is met de aanleg van de Tweede Maasvlakte waren ogenschijnlijk ook in hun nopjes. De aanwezigheid van een goederenspoorlijn als alternatief voor het vervuilende vrachtverkeer brengt de uitbreiding van de haven immers weer een stap dichterbij.
Ook Eurlings verwacht dat de goederenspoorlijn Nederland over enkele jaren letterlijk wat lucht kan geven. Exploitant KeyRail verwacht dat er na een ingroeiperiode volgend jaar vijftig treinen per dag over de lijn zullen rijden en over vijf jaar 150 per dag. “Dat is 90 kilometer vrachtauto’s per dag die je van de weg kunt halen”, aldus de minister.

Verdubbeling

Voor hem staat nu al vast dat de angst ongegrond is dat het gebruik van de goederenspoorlijn ver achter zal blijven bij de oorspronkelijke verwachtingen. Zo ver als Carel Robbeson van de brancheclub van railgoederenvervoerders wilde hij echter niet gaan. Diens optimisme dat er op niet al te lange periode gesproken zal worden over een verdubbeling van het Betuwespoor ging zelf Eurlings te ver. “Laten we er eerst maar voor zorgen dat we deze sporen volrijden.”

Reageer op dit artikel