nieuws

advieskowersen za 23 juni

bouwbreed

Woningbouwcorporatie Portaal heeft vorig jaar 732 nieuwbouwwoningen opgeleverd. Daarmee heeft de derde sociale huisvester van het land 80 procent van de eigen bouwprognose gerealiseerd. Dat blijkt uit het jaarverslag van het in Baarn gevestigde Portaal.

Het volledige bouwprogramma heeft de corporatie niet kunnen realiseren omdat het bouwproces werd vertraagd. Naast prijsstijgingen, wat voor extra overleg met aannemers zorgde, strooiden gemeenten zand in de machine. Ook zorgde een tekort aan goede projectontwikkelaars voor problemen.
Een groot tekort aan geschikte bouwlocaties leverde aanzienlijke vertragingen op in bijvoorbeeld Leiden. “Daar is het heel moeilijk. Alles wat je in Leiden bouwt moet binnenstedelijk. En op die plekken moet je dan ook nog concurreren met commerciële partijen”, licht een woordvoerder van de corporatie de marktomstandigheden toe.
In Leiden bleef de woningproductie van Portaal in 2006 op 95 woningen hangen. De sociale huisvester verkocht er 37 woningen. Alleen in Eemland, dat tussen de stad Utrecht en de Flevopolder ligt, lag de productie met 93 woningen lager. De verkoop in het gebied liep daarbij op tot zeventig woningen. De grootste productie realiseerde Portaal in Utrecht. Daar werden vorig jaar 347 woningen opgeleverd. Verder verkocht de corporatie 130 woningen en werden 42 woningen gesloopt. In Arnhem en Nijmegen realiseerde Portaal vorig jaar 197 woningen terwijl de sociale huisvester in de twee steden 92 huizen van de hand deed.
Het totale verkoopprogramma van Portaal bedraagt in 2006 329 woningen, 0,6 procent van het totale bezit.
In het bouwprogramma zit ook de realisatie van 25 koopwoningen. De bouwkosten van de voor de verkoop bestemde woningen zijn hoger dan 200.000 euro. Het totale bezit van Portaal groeide in 2006 met een half procent naar 57.688 woningen. Dat is een uitbreiding van 361 sociale huurwoningen. Utrecht is voor de corporatie de belangrijkste woningmarkt. In de stad bezit Portaal bijna 19.000 woningen en zo’n negenhonderd ruimtes voor bijvoorbeeld kleine ondernemingen of zorginstellingen. Arnhem en Nijmegen zijn goed voor een kleine 18.000 woningen. Wat betreft omvang is de regio Eemland de derde markt van Portaal. De sociale huisvester beheert in het gebied bijna 10.000 woningen. Leiden is als vierde markt goed voor ruim 8.000 woningen.

Reageer op dit artikel