nieuws

Aantal werkzoekenden zonder baan op laagste niveau in vier jaar

bouwbreed Premium

Het aantal werkzoekenden zonder baan is in een jaar tijd met bijna een vijfde afgenomen. In de computers van het Centrum voor Werk en Inkomen stonden in mei nog slechts 547.237 namen geregistreerd.

Uit de cijfers van zowel het CWI als het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat de spanningen op de arbeidsmarkt snel toenemen. Het CBS spreekt van de geringste werkloosheid in vier jaar. In de leeftijdscategorie van 25 tot en met 44 is slechts 2,8 procent van de beroepsbevolking werkloos. Steeds dichterbij komt het niveau rond de eeuwwisseling. Medio 2001 had 1,4 procent van de groep van 25 tot en met 44 geen werk.
Het CWI telde vorig maand in het segment van de elementaire technische beroepen 28.680 werkzoekenden zonder baan. Het aantal nam sinds mei vorig jaar met 19,8 procent af. Wie in de technische hoek ten minste een basisopleiding heeft, komt nog gemakkelijker aan het werk. Bij de lagere technische beroepen daalde het aantal werkzoekenden met liefst een kwart tot 26.766.
Om de mensen met een hogere technische opleiding is een ware slag ontbrand. In mei 2006 waren van de groep nog ruim 2000 personen op zoek naar arbeid. Het aantal is inmiddels met een derde geslonken tot 1381. Geen enkele beroepsgroep kende afgelopen jaar zo’n scherpe afname van het aantal banenzoekers.
Bij de middelbaar opgeleide technici tekent zich een soortgelijke, maar minder heftige strijd af. Het aantal werkzoekenden zonder baan slonk met 21,6 procent tot 3805.
De daling van de werkloosheid weerspiegelt zich in een afname van de bij het CWI gemelde vacatures. In de periode januari-mei schreef het CWI 131.212 nieuwe namen in. Het aantal betekent een vermindering van 8 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Bouw

Wat betreft de aanmelding van het aantal vacatures, loopt de bouw in de pas met de algehele ontwikkeling. Een duidelijke uitschieter is het openbaar bestuur dat tegen de stroom in het presteerde 39 procent meer arbeidsplaatsen te scheppen. De gezondheidszorg melde 18 procent meer open plekken. Ook de nutsbedrijven en de horeca (beide plus 13 procent) scoren hoog. Blijkbaar kent de bouw – anders dan de (semi-) overheden – betere wegen dan via het CWI om zijn vacatures in te vullen. De detacheringsbureaus hebben hoogtijdagen.
Het aantal werkzoekenden zonder baan nam afgelopen jaar het geringste af in Zeeland. Zelfs in de waterrijkste provincie van ons land bedroeg de daling 14,7 procent. De grootste afname is te zien in Noord-Brabant: 22,1 procent.

Reageer op dit artikel