nieuws

Woningproductie in noorden fors opgevoerd

bouwbreed

De woningcorporaties in Groningen, Friesland, Drenthe en de kop van Overijssel hebben vorig jaar de woningproductie flink opgeschroefd. In totaal werden 2900 nieuwe huur- en 1200 nieuwe koopwoningen opgeleverd. Dat is aanzienlijk meer dan in 2005.

De woningcorporaties in Groningen, Friesland, Drenthe en de kop van Overijssel hebben vorig jaar de woningproductie flink opgeschroefd. In totaal werden 2900 nieuwe huur- en 1200 nieuwe koopwoningen opgeleverd. Dat is aanzienlijk meer dan in 2005.
In 2005 tekenden vrijwel alle noordelijke corporaties het Convenant voor het Noorden. Daarin werden ambitieuze afspraken gemaakt om met gezamenlijke inspanning de nieuwbouw in het noorden te bevorderen. In 2006 werden verder 2300 woningen gesloopt en 2000 huurwoningen verkocht, voornamelijk aan de bewoners zelf.
Vooral de provincie Drenthe en de kop van Overijssel zijn geslaagd in hun missie. De provincie Groningen loopt iets achter op het schema. Ook in Friesland is een lichte vertraging in de bouw, maar is de kloof tussen doelstelling en realisatie kleiner geworden. De betrokken corporaties vinden dat het convenant goed werkt en veel goede en betaalbare woningen oplevert. Voor 2007 is de verwachting dat er weer meer woningen worden gebouwd.

Reageer op dit artikel