nieuws

Winst en omzet Grontmij omhoog dankzij Carl Bro

bouwbreed

Grontmij heeft in het eerste kwartaal van dit jaar omzet en winst meer dan verdubbeld ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dit is vrijwel geheel te danken aan Carl Bro. Autonoom was de omzet groei 5 procent.

Grontmij realiseerde in de eerste drie maanden van 2007 een resultaat na belastingen van 8,3 miljoen (2006: 3,7 miljoen). De stijging van het resultaat na belastingen is toe te schrijven aan de bijdrage van Carl Bro en verbeterde marktomstandigheden. De verdere integratie van Carl Bro ligt op schema.
In de eerste drie maanden van 2007 bedraagt het nettoresultaat van Grontmij 8,3 miljoen tegen 3,7 miljoen in 2006. De bedrijfsopbrengsten namen toe van 95 miljoen tot 195 miljoen. De resultaten van Carl Bro maken deel uit van de winst- en verliesrekening vanaf 1 september 2006. Een betere markt in de meeste landen van Noordwest Europa heeft geleid tot meer opdrachten en een betere marge. De winst per aandeel bedraagt over de eerste drie maanden 1,86.
De bedrijfsopbrengsten van de voortgezette activiteiten over de eerste drie maanden namen toe tot 183,3 miljoen (in 2006 88,6 miljoen).
De bedrijfsopbrengsten zijn beïnvloed door de bijdrage van Carl Bro. De autonome groei van de voortgezette activiteiten sinds het eerste kwartaal van 2006 bedraagt circa 5 procent. De projectkosten derden bleven verhoudingsgewijs ongeveer op een gelijk niveau. De markt voor Grontmij herstelt zich stap voor stap zowel qua omvang als qua samenstelling, waardoor betere marges en bezettingsresultaten behaald konden worden.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels