nieuws

VROM gedwongen tot wijziging Bouwbesluit

bouwbreed

Het ministerie van VROM gaat het Bouwbesluit 2003 aanpassen op de onderdelen Kwaliteitsverklaringen en CE-markeringen. Dit naar aanleiding van kritische vragen van de Europese Commissie aan VROM over het gebruik van het Komo-keurmerk naast de door Brussel opgelegde CE-markering.

VROM werd hierover eind vorig jaar door de Europese Commissie op het matje geroepen na een klacht van directeur Ben Mets van hulpstoffenleverancier Desmepol. Volgens Mets wordt het Komo-keurmerk gebruikt om producenten van de Nederlandse markt te weren. Mets beschikt niet over dit keurmerk, omdat het volgens hem niet voldoende garantie biedt voor kwaliteit, maar zijn producten zijn wel CE-gecertificeerd. Desondanks kreeg Mets op de Nederlandse markt geen voet aan de grond. Deze in 2001 door Brussel ingevoerde markering zou echter voldoende moeten zijn om zijn producten af te zetten. Deze markering is namelijk alles wat een product nodig heeft om verkocht en gebruikt te mogen worden in de lidstaten, was de toelichting van de Commissie. Lidstaten mogen geen aanvullende keurmerken eisen, behalve als het gaat om een onderwerp dat de CE-markering volledig buiten beschouwing laat. Bijvoorbeeld als een fabrikant zich ervan wil verzekeren dat de kleur van een stof niet verandert in de loop van de tijd.
VROM sprak bij monde van senior beleidsadviseur C. van den Thillart al van een “spanningsveld tussen CE en Komo”. Dit omdat het Komo-keurmerk geldt voor het eindproduct, en de CE-markering niet. Komo vraagt bijvoorbeeld om een ingangscontrole voor toeslagstoffen en CE niet, waardoor veel fabrikanten niet hetzelfde vertrouwen hebben in het Europese keurmerk als in het vertrouwde Komo.

Klacht

Na de klacht van Mets kreeg VROM tot december vorig jaar de tijd zich te verantwoorden over het gebruik van het Komo-keurmerk. In een brief aan Ben Mets, die Cobouw ter inzage heeft gekregen, laat de Commissie nu weten dat VROM op tijd heeft gereageerd op de vragen en inmiddels heeft toegezegd het Bouwbesluit 2003 te herzien. De wijzigingen gaan per 2008 in. Ook heeft VROM toegezegd zich ervan te verzekeren dat “partijen in de branche” hun regels aanpassen om te voldoen aan de Europese wetgeving. VROM bevestigt dat het Bouwbesluit zal worden aangepast. De aan te passen onderdelen betreffen de artikelen 1.6 en 1.7, laat een woordvoerder van VROM weten.

Kwaliteitsverklaring

Artikel 1.6 schrijft voor dat die bouwmaterialen of bouwdelen gebruikt mogen worden die beschikken over een “door Onze Minister erkende kwaliteitsverklaring”. In Artikel 1.18 is te lezen dat deze erkende kwaliteitsverklaring onder meer Komo betreft. De CE-markering wordt hier niet genoemd. In artikel 1.7 wordt wél gesproken over CE. De wijziging zal dan ook hoogstwaarschijnlijk betrekking hebben op de volgorde waarin de diverse kwaliteitskeurmerken in het Bouwbesluit worden genoemd. De precieze veranderingen zijn echter nog niet bekend, aldus de woordvoerder.
Omdat het om een nog lopende zaak gaat, kan de Europese Commissie geen verdere informatie geven over het antwoord van VROM op vragen van de Commissie. “Wij wachten nu eerst op een bewijs van de aangepaste regelgeving, en gaan kijken of de nieuwe tekst overeenkomt met onze eisen”, licht advocaat Evi Thansasoulia van het directoraat-generaal Handel en Industrie toe. “Omdat de nieuwe regelgeving pas in 2008 ingaat, hebben ze nog wel even de tijd.”

Reageer op dit artikel