nieuws

Vogelaar denkt aan fiscaal voordeel voor corporaties

bouwbreed Premium

Minister Vogelaar van Wonen, wijken en integratie wil corporaties die koop- en huurwoningen aanbieden tegen aantrekkelijke voorwaarden, vrijstellen van vennootschapsbelasting (vpb). Dat blijkt uit een brief die zij naar staatssecretaris De Jager van Financiën heeft gestuurd.

In de brief wijst Vogelaar haar collega op het probleem waarmee corporaties worstelen die hun woningen te woon aanbieden. Hierbij zijn verschillende koop- en huurvarianten mogelijk, afhankelijk van wat de bewoner wil of kan betalen. In de afspraken die de corporatiesector onlangs met de Belastingdienst heeft gemaakt, is vastgelegd dat corporaties maximaal duizend woningen te woon aan kunnen bieden zonder dat zij hiervoor vpb moeten betalen. Vogelaar wil deze afspraak verruimen omdat dit aantal met name voor corporaties in de Randstad niet toereikend is.
Om de corporaties die meer dan duizend woningen te woon aanbieden tegemoet te komen, stelt Vogelaar voor om de woningen die corporaties aanbieden en die duurder zijn dan 615 euro huur per maand, vrij te stellen van vennootschapsbelasting.
Jim Schuyt, voorzitter van het platform van grootstedelijke corporaties De vernieuwde stad, steunt Vogelaar. “Met name starters op de woningmarkt maken gebruik van woningen die te woon worden aangeboden.” Daarnaast zorgen deze woningen voor meer dynamiek op de woningmarkt. “Het is natuurlijk niet zo dat we op deze manier de vastgelopen woningmarkt in beweging krijgen. Maar het levert hier wel een bijdrage aan.”
Schuyt benadrukt dat het niet de bedoeling is om het na moeizame onderhandelingen tot stand gekomen akkoord tussen de corporatie sector en de Belastingdienst weer open te breken.

Reageer op dit artikel