nieuws

VNO-NCW Noord studeert op fusie kleinere gemeenten

bouwbreed Premium

– De belangenorganisatie voor ondernemingen VNO-NCW Noord wil dat in Friesland gemeenten gaan fuseren. Daarbij zou een minimumgrens moeten worden gehanteerd van 45.000 inwoners per gefuseerde gemeente.

Het bundelen van lokale overheden is volgens de lobbyorganisatie noodzakelijk om het lokale bestuur in de provincie slagvaardiger te maken.
“Met de komst van een nieuw college van Gedeputeerde Staten in Friesland, is dit het uitgelezen moment om de impasse te doorbreken die al decennia rond dit dossier heerst”, stelt VNO-NCW Noord. De organisatie klaagt over de wildgroei van samenwerkingen tussen Friese gemeenten waardoor de besluitvaardigheid van het lokale bestuur in de provincie al jaren nogal wat te wensen over laat. “Een gemeente als Ferwerderadiel heeft nog geen 9000 inwoners en zit daarom met drie buurgemeenten in het samenwerkingsverband Middelsee Gemeenten. Desondanks blijft het inwonertal van deze vier gemeenten nog steeds beneden de ondergrens die VNO-NCW Noord aan de minimale schaalgrootte van gemeenten zou willen stellen”, schetst de organisatie het probleem van de provincie.

Hervorming

De gemeentelijke herindeling die Denemarken heeft doorgevoerde wordt door VNO-NCW als een goed voorbeeld genoemd van een succesvolle hervorming. De regering heeft in het land kleine gemeenten voor het blok gezet door hen een half jaar de tijd te geven om op zoek te gaan naar een fusiepartner. Daarbij werd een ondergrens van 55.000 inwoners per gemeenten aangehouden. “Een dergelijk vertoon van daadkracht is ook in Friesland gewenst zodat het aantal gemeenten fors verminderd kan worden”, ze stelt VNO-NCW Noord in een persbericht.

Reageer op dit artikel