nieuws

Vernieuwing van onderwijs is nooit een ramp

bouwbreed

De invoering van een nieuwe manier van leren in de bouw, ‘Lerend Bouwen Bouwend Leren’ (LBBL) genoemd, is een ramp voor de leerlingen en het bedrijfsleven. Dat stelden Jaques Rouw en Harry Verhoeven, beiden directeur van een samenwerkingsverband in de bouw, 18 mei (nummer 94) op deze pagina. Maar is dat ramptoerisme hier wel op z’n plaats?

De invoering van een nieuwe manier van leren in de bouw, ‘Lerend Bouwen Bouwend Leren’ (LBBL) genoemd, is een ramp voor de leerlingen en het bedrijfsleven. Dat stelden Jaques Rouw en Harry Verhoeven, beiden directeur van een samenwerkingsverband in de bouw, 18 mei (nummer 94) op deze pagina. Maar is dat ramptoerisme hier wel op z’n plaats?
Over enkele dingen zijn we het allemaal eens. In de bouw en infra is veel vraag naar goed opgeleide vakmensen. Mensen die mee kunnen groeien met de ontwikkelingen in hun vak. Die werken in de bouw leuk vinden en je dus voor je sector kunt behouden. Dat bereik je niet met kennis en vaardigheden alleen.

Zapcultuur

Geen aannemer zit te wachten op werknemers met boekenwijsheid. Ze moeten juist zelfstandig kunnen werken, doelgericht handelen, hun kennis effectief kunnen toepassen, verantwoordelijkheden durven nemen, snel ook nieuwe kennis en vaardigheden kunnen verwerven. Geen opleiding die dat panklaar aanbiedt. Maar met competentiegericht onderwijs leggen we wel de basis. De rest moeten ze zelf kunnen doen. Leermeesters in de praktijk weten al veel langer hoe het werkt. Wie op de bouw een jongere naast zich krijgt, grijpt niet direct in als een leerling soms een fout maakt. Daar leren ze van, worden ze zelfstandig en leren hun verantwoordelijkheden kennen. Natuurlijk, competentiegericht leren is niet de eerste onderwijsvernieuwing en het zal ook zeker niet de laatste zijn. En gelukkig leren we van de fouten in het verleden. Maar het moet nu echt anders. De jongere van vandaag is een andere dan die van tien jaar geleden. Een leraar die voor de klas z’n lesje afdraait, dat kan echt niet meer. De zapcultuur heeft z’n intrede gedaan. Jongeren vinden Iets even leuk, willen dan weer wat anders. En de groepscultuur wordt steeds belangrijker. Competentiegericht leren haakt daar op in. Het is geen speeltje voor onderwijskundigen. Ook geen vrijbrief voor docenten om tegen hun leerlingen te zeggen “zoek het maar uit!”.
Het bedrijfsleven, het onderwijs en Fundeon hebben samen gewerkt aan het nieuwe didactische model dat LBBL is genoemd. Belangrijke uitgangspunten zijn een goede balans tussen praktijk en theorie, een duidelijke structuur, flexibiliteit en goede faciliteiten voor de docenten.

Begeleiding

Inmiddels zijn het regionale bedrijfsleven en vierentwintig regionale opleidingencentra daadwerkelijk begonnen. Leermeesters in de bedrijven, instructeurs van samenwerkingsverbanden, docenten van roc’s en adviseurs van Fundeon werken nauw samen bij de verdere uitwerking van het model. Veel tijd gaat zitten in een goede begeleiding van de deelnemers, de afstemming met de leermeesters en de communicatie tussen leermeesters en docenten. Dat leidt niet tot pakken papier. Zo is voor de begeleiding inmiddels een soort ‘digitale trajectmap’ ontwikkeld waarin iedereen simpel z’n informatie over de vorderingen van iedere deelnemer kwijt kan. En dus beschikken alle betrokkenen ook altijd over de meest actuele informatie. Zo worden goede ervaringen uitgewisseld, zodat het wiel niet overal opnieuw wordt uitgevonden. LBBL is nog niet af. Daarom komt het goed uit dat de politiek de periode voor invoering van het competentiegerichte leren heeft verlengd tot 2010. Het geeft iedereen de gelegenheid om tot een goede en geleidelijke invoering te komen. We vragen iedereen om met ons mee te denken en te werken om het nieuwe leren in de bouw verder te vervolmaken. Dat geldt ook voor Rouw en Verhoeven die er nog weinig mee hebben. Maar van uitstel komt geen afstel. Daarvoor is competentiegericht leren te belangrijk voor de toekomstige vakmensen en onze sector.
Jos Atteveld
Namens het Consortium Lerend Bouwen Bouwend Leren (LBBL),
Harderwijk
In LBBL werken 36 ROC’s samen. Voor info: www.LBBL.nl

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels