nieuws

Van Hoogevest haalt fel uit naar overheid

bouwbreed

Martin van Hoogevest irriteert zich mateloos aan het gebrek aan ruimtelijke visie bij het Rijk, provincies en gemeenten. Bovendien, vindt hij, lijkt bij de overheid concurrentie een doel op zich geworden. Dat schrijft de directeur van het Amersfoortse bouwconcern in het jaarverslag over 2006.

Van Hoogevest vreest een stagnatie in de woningbouwproductie mede door besluiteloosheid bij de overheid, moeizame procedures en belemmerende regelgeving. “Er is behoeft aan meer visie, vrijere sturingsmechanismen en bestuurlijke daadkracht van politiek en overheid om ruimtelijke ontwikkelingen sneller tot uitvoering te laten komen.”
Van Hoogevest zegt graag te willen investeren in innovatie, opleiding, kwaliteit en verantwoord ondernemen. Het bedrijf ziet zich daarin echter gedwarsboomd door de overheid. “Het komt nu nog te vaak voor dat de overheid aan de ene kant bedrijven beweegt om maatschappelijk betrokken te zijn en aan de andere kant selecteert op de laagste aanbieding. Dat brengt de goedwillende, kwaliteitsgeoriënteerde ondernemers in de bedrijfstak in een onmogelijke spagaat.”

Aanbestedingen

De directeur vindt verder dat de overheid onvoldoende oog heeft voor de hoge kosten die bedrijven moeten maken bij aanbestedingen en prijsvragen. Hoge kosten, die volgens hem vooral worden veroorzaakt door gebrekkige besluitvorming en moeizame procedures door kwaliteits- en capaciteitsproblemen bij de rechterlijke macht. “Dat heeft ons afgelopen jaar bij benadering een bedrag van 3 miljoen euro gekost. Creativiteit en ondernemerschap zijn kritische succesfactoren in de concurrentiepositie van Nederland, maar worden op deze manier in de kiem gesmoord.”

Omzet

Van Hoogevest zag afgelopen jaar de omzet met ruim 20 procent toenemen tot 157 miljoen euro. De winst bedroeg 5,2 miljoen euro, bijna 50 procent meer dan het jaar ervoor. Het rendement kwam daarmee uit op 3,3 procent. De ontwikkelende bouwer streeft naar een marge van 5 procent.
Voor dit jaar rekenen de Amersfoorters op 175 miljoen euro aan bedrijfsopbrengsten. Het brutoresultaat zal naar verwachting uitkomen op 6,4 miljoen.
Van Hoogevest gaat ervan uit dat door capaciteitstekorten de druk op de arbeidsmarkt “enorme proporties” aan zal gaan aannemen. “In concurrentiezin zal de slag op de markt beslist worden op het speelveld van personeels- en arbeidsmarktbeleid”, aldus de directeur.

Reageer op dit artikel