nieuws

Ppp kan achterstanden in infrastructuur oplossen

bouwbreed Premium

De infrastructuur, van wegen tot scholen, loopt in de hele wereld ver achter bij de groei van de bevolking en de economische ontwikkeling. In Europa is alleen al in de energiesector in de komende twintig jaar 1,7 triljard dollar nodig om achterstanden weg te werken en nieuwe faciliteiten te realiseren. Ppp’s kunnen daarbij een belangrijke rol spelen, niet als panacee maar als één van de middelen om infrastructuur te realiseren.

Dat schrijft Deloitte Research, de onderzoeksafdeling van het wereldwijde accountantsbureau Deloitte, Touche, Tohmatsu in een rapport ‘Closing the Infrastructure Gap, the role of Public-Private Partnerships’. Volgens Deloitte wordt de hele wereld geconfronteerd met ernstige tekorten in de infrastructuur. ”Verstopte wegen, bruggen die nodig aan vervanging toe zijn, snel verouderende scholen of ziekenhuizen, slecht onderhouden verkeerssystemen of recreatievoorzieningen, krakende rioleringen.”
Over de hele wereld ‘van Tokyo tot Toronto’ ontdekken overheden tegelijkertijd de belangrijke rol die de private sector kan spelen. In Groot-Brittannië, de bakermat van de ppp, wordt nu 10 tot 13 procent van alle investeringen in infrastructuur via ppp gerealiseerd. Na decennia van verwaarlozing zijn inmiddels honderd nieuwe scholen en 130 nieuwe ziekenhuizen op deze manier gebouwd. Dat model is snel overgeslagen naar de rest van de wereld.

Autowegennet

India wil bijvoorbeeld de komende zes jaar 47 miljard dollar investeren in het autowegennet waarvan 75 procent van de private sector moet komen. In veel Europese landen verdubbelt, verdrievoudigd of zelfs verviervoudigd het aantal ppp-projecten.
”Eén van de gevolgen van de snelle wereldwijde expansie is dat landen een enorme variatie vertonen wat betreft het begrijpen en verder verfijnen van de partnerschappen. Veel landen zijn nog in het beginstadium, het beleid bepalen en het wettelijke kader vaststellen. Een laatkomer zijn kan z’n voordelen hebben, mits je de juiste lessen oppikt van de voorlopers,” stelt Deloitte, dat Nederland noemt als voorloper bij sociale woningbouw en stadsvernieuwing. Het bureau adviseert overheden ‘naar boven op te schuiven op de ontwikkelingscurve’ door innovatieve vormen van samenwerking in te voeren en te beheren. Voorop staat daarbij een ‘levenscyclusbenadering’ waarin aan alle fasen voldoende aandacht wordt besteed.

Model

Deloitte adviseert daarbij een centrale ppp-eenheid binnen de overheid in te stellen, een model dat bijvoorbeeld in de Australische staat Victoria duidelijk vruchten heeft afgeworpen. ”Ppp naar een volgend stadium brengen betekent de fouten voorkomen en de uitdagingen het hoofd bieden. Tegelijk moeten overheden ervoor waken te weinig projecten uit te schrijven. Dat leidt er al snel toe dat de sector overstapt naar een actievere jurisdictie.”

Reageer op dit artikel