nieuws

Onvrede bij internationale topmanagers

bouwbreed

Het vestigingsklimaat rond Amsterdam wordt negatief be ï nvloed door de onmacht van de overheden het congestieprobleem aan te pakken. Daarnaast is de onbegrijpelijke bureaucratie buitenlandse bedrijven een doorn in het oog.

Buitenlandse bedrijven die op zoek zijn naar een vestigingsplaats in West-Europa roemen de bereikbaarheid van Amsterdam en Schiphol. De congestie in het overige deel van de Randstad kan de toets der kritiek echter niet doorstaan. Scepsis hebben topmannen van internationale bedrijven over het kennelijke onvermogen van de Nederlandse overheid om de capaciteit van wegverbindingen en openbaar vervoer op een niveau te brengen dat in overeenstemming met de bevolkingsdichtheid en de bedrijfsactiviteiten in het westen van ons land.
Dit komt naar voren uit onderzoek van KPMG dat op verzoek van VNO-NCW West de topmannen van internationale bedrijven gevraagd heeft naar het vestigingsklimaat van de regio Groot-Amsterdam. De internationale uitstraling van Amsterdam, de talenkennis van Nederlanders en de goede verbindingen dankzij Schiphol komen daaruit als positieve punten naar voren.
“Amsterdam is een plaats met een bepaalde aantrekkingskracht, dat maakt het makkelijk om medewerkers deze kant uit te krijgen. Wij werken op projectbasis. Voor ieder project huren we consultants in maar we vliegen ook mensen over vanaf ons hoofdkantoor in Londen. Ik merk dat ze toch liever naar Amsterdam komen dan naar bijvoorbeeld Frankfurt waar we ook een kantoor hebben”, vertelt de managing director van een private equityhuis.
Dat neemt niet weg dat er volop punten zijn waar de internationale topmensen hun vraagtekens bij zetten. Een belangrijk minpunt is de rol van de overheid. Een inconsequente overheid die vaak voorop wil lopen in de uitvoering van Europese regelgeving blijkt een bron van ergernis.
“Europese regelgeving wordt heel snel vertaald en op een Nederlandse manier weergegeven voorbijgaand aan het feit dat de EU-regelgeving heel anders ge ïn terpreteerd wordt in andere landen. En daardoor lopen wij steeds meer achter”, verwoordt de general manager van een bedrijf in financi ë le dienstverlening.

Bestuurslagen

Buitenlandse ondernemers begrijpen ook niets van de bestuurlijke structuur. Een onderneming die zich in de regio Amsterdam wil vestigen, krijgt te maken met minstens vier autonome bestuurslagen, Rijk, provincie, gemeente en stadsregio Amsterdam (ROA). Daar komt bij dat door wisseling van coalities op éé n van de vier lagen eerder gemaakte afspraken op een ander niveau ongedaan kunnen worden gemaakt.
Het starre immigratiebeleid is daarnaast een groot minpunt. Alleen al de leges die een migrant moet betalen liggen in Nederland op een ongekend hoog niveau, dik 40 keer zo hoog als in Belgi ë en bijna bijna 9 keer zo hoog als in Duitsland.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels