nieuws

Omschakelen van RWZI Aarle-Rixel kan stinken

bouwbreed Premium

Het waterschap Aa en Maas is begonnen met het in gebruik nemen van de nieuwe onderdelen van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Aarle-Rixtel. De omschakeling kan leiden tot stankoverlast.De verbouwing van de rioolwaterszuiveringsinstallatie (rwzi) heeft drie jaar geduurd. In die periode is de capaciteit van de installatie uit 1973 uitgebreid en werden werkzaamheden uitgevoerd in verband met de eisen van het lozingsbesluit ‘WVO stedelijk afvalwater’. Tevens zijn maatregelen genomen om het energieverbruik te beperken en de geur- en geluidsoverlast voor de directe omgeving zo klein mogelijk te houden.

Bij de ingebruikname bestaat echter nog een vergrote kans op overlast. Dat komt omdat er dan maar 70 procent van de totale capaciteit beschikbaar is.
Bij hevige regenval kan het riool overstorten. Dat kan stank veroorzaken. De nieuwe installatie zal per uur zo’n 15 miljoen liter water kunnen zuiveren. Het gezuiverde water komt via de rivier de Aa weer ter beschikking voor mens, landbouw en natuur.
De gehele omschakeling gaat zeven weken in beslag nemen.. Als alles daarna naar behoren functioneert, begint het waterschap met het afbreken en ombouwen van de oude tanks. In 2008 zal de verbouwing zijn afgerond. De totale projectkosten zijn dan naar verwachting uitgekomen op 30 miljoen euro.

Reageer op dit artikel