nieuws

NVB: Handen af van zelfrealisatierecht

bouwbreed

Beperking van het zelfrealisatierecht voor grondeigenaren is slecht voor de woningproductie. Bovendien helpt het niet om de regiefunctie van gemeenten te versterken. Die hebben al voldoende instrumenten.

“Ook wij zijn van mening dat de woningmarkt momenteel erg uit balans is door tegenvallende productie, gebrekkige doorstroming en een gering aanbod van passende woningen. Een voorstel tot beperking van de zelfrealisatie helpt de problemen niet oplossen, maar zal die alleen maar vergroten”, schrijft de voorzitter van de vereniging van ontwikkelaars en bouwondernemers NVB Jo Goossens in een brief aan minister Ella Vogelaar.
Aanleiding is de oplaaiende discussie over het zelfrealisatierecht van grondeigenaren. Recentelijk nog heeft professor Hugo Priemus de discussie weer aangezwengeld door te stellen dat de woningmarkt gebaat zou zijn met beperking daarvan. Hij is van mening dat bouwbedrijven en ontwikkelaars nu door het op grote schaal innemen van grondposities concurrentie beperken en zo gemeenten schaden in hun regiefunctie.
Onzin, vindt Goossens. In werkelijkheid kunnen gemeenten altijd hun regiefunctie uitoefenen via het bestemmingsplan en de bouwvergunningen. Bedrijven die zich niet willen conformeren aan het ruimtelijk beleid, kunnen zelfs onteigend worden.
In de visie van de NVB is het probleem juist veroorzaakt door de overheid en dan vooral met het Vinex-beleid. Er is is kunstmatige schaarste gecre ë erd. “Dit resulteerde in monopolistische situaties in enkele – vooral grote – gemeenten, prijsopdrijving, tegenvallende aantallen woningen en een gebrekkige doorstroming..”
Hij wijst ook op bedrijventerreinen. Velen vinden dat daar sprake is van verrommeling. “In tegenstelling tot bij de woningbouw ligt bij bedrijventerreinen het primaat van de gronduitgifte juist vrijwel geheel bij de gemeenten. “Daarom is door diverse partijen, waaronder de VROM-Raad, juist de suggestie gedaan marktpartijen vaker en eerder in het proces te betrekken.”
Een oplossing voor de problemen op de woningmarkt is de beschikbaarheid van meer ook kleinere bouwlocaties. “Daardoor wordt het aanbod vergroot en neemt de concurrentie tussen marktpartijen en tussen gemeenten toe.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels