nieuws

Nieuwe tweejarige cao in Belgische bouw

bouwbreed Premium

Werkgevers- en werknemersorganisaties in de Belgische bouw hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor 2007 en 2008, die nu aan de achterban ter goedkeuring wordt voorgelegd, waarna op 29 mei de definitieve ondertekening plaatsvindt. De nieuwe cao geldt voor de 165.000 ingeschreven bouwvakarbeiders.

Werkgevers- en werknemersorganisaties in de Belgische bouw hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor 2007 en 2008, die nu aan de achterban ter goedkeuring wordt voorgelegd, waarna op 29 mei de definitieve ondertekening plaatsvindt. De nieuwe cao geldt voor de 165.000 ingeschreven bouwvakarbeiders.
De belangrijkste punten uit het akkoord zijn: de loonnorm van 5 procent wordt gerespecteerd, de mobiliteitsvergoeding wordt toegepast op de reëel afgelegde afstand, bouwleerplicht voor 15- tot 18-jarigen, bijkomende vorming voor arbeiders in de winterperiode, ondersteuning van tewerkstellingsmaatregelen en verlaging van de sociale lasten voor inschakeling jongeren. Verder is er sprake van een verhoging van de activiteitsgraad van de oudere werknemers door een verlaging van de sociale lasten.

Reageer op dit artikel