nieuws

Nieuwe boulevard Scheveningen loopt golvend langs de duinen

bouwbreed

De kustlijn van Scheveningen gaat terug naar de oorsprong. Het voorlopig ontwerp voor de nieuwe Scheveningse boulevard, waarmee het Haagse college van B en W heeft ingestemd, loopt golvend langs de duinen en krijgt daarmee een natuurlijk verloop.

Naast het bieden van bescherming tegen de stijgende zeespiegel, voorziet het ontwerp van de Spaanse architect Manuel de Sola-Morales de Haagse badplaats van een plek om te wandelen, fietsen en flaneren.
Het gaat om het gedeelte tussen de Scheveningse Slag en het Noordelijk havenhoofd. Ter versterking van dit zwakke gedeelte van de kust worden een stenen damwand en zeewering geplaatst, met daar overheen zand. Daarop wordt de nieuwe boulevard aangelegd, die 40 tot 50 centimeter hoger ligt dan de huidige boulevard en niet in een rechte lijn loopt, maar de krommingen van de duinen volgt.
Ter hoogte van de Keizerstraat, een van de zwakste plekken, komt bovendien een plein te liggen. Het strand wordt opgehoogd.
“Op het voetgangersgedeelte van de boulevard worden hoogteverschillen aangebracht, om wandelaars verschillende zichtlijnen op zee te bieden”, licht een woordvoerder van de gemeente Den Haag toe.
Van de Scheveningse Slag naar de Vissershavenweg komt eenrichtingverkeer. Tussen de Vissershavenweg en het Noordelijk Havenhoofd kunnen auto’s in beide richtingen blijven rijden.

Parkeergarage

Door het plan gaan zeshonderd parkeerplaatsen verloren. Deze worden gecompenseerd in de vorm van een parkeergarage onder het Circustheater, die 467 plekken moet opleveren. Aan de Badhuiskade worden mogelijk tweehonderd parkeerplaatsen gerealiseerd. Beide zijn particuliere initiatieven.
De kosten voor de zeewering bedragen 42,6 miljoen euro. Het Rijk trekt 21 tot 28 miljoen euro uit voor het plan. Het plan Morales, wat de gemeente Den Haag aan de zeewering toevoegt met als doel Scheveningen wat extra kwaliteit mee te geven, kost 26,3 miljoen euro. De aanleg van de nieuwe boulevard start in 2009.

Reageer op dit artikel