nieuws

Mkb buitenspel bij overheidsopdrachten

bouwbreed Premium

Middelgrote en kleine bedrijven in de infrastructuur kunnen steeds minder meedingen met overheidsaanbestedingen. Clustering en buitenproportionele eisen zijn daar de oorzaak van.

“Kennelijk denken opdrachtgevers dat zij daardoor zekerheden inbouwen en risico’s uitsluiten. Het gevolg is echter dat zij innovaties remmen en concurrentie grotendeels uitsluiten”, vindt MKB Infra-voorzitter Theo van der Kuil.
Met name de selectiecriteria schieten de mkb-bedrijven in het verkeerde keelgat. Die worden hoe langer hoe zwaarder, hoewel de politiek juist heeft uitgesproken dat het mkb kansen moet krijgen om overheidsopdrachten te verwerven. Ook de Wet overheidsaanbestedingen kent een non-discriminatie voorwaarde, die in de praktijk volledig een dode letter is.
“Desondanks worden bij aanbestedingen eisen gesteld die drempelverhogend werken voor MKB-Infrabedrijven. Dit speelt het grootbedrijf in de kaart. De grote ingenieursbureaus werken als opstellers van veel bestekken voor provinciale en gemeentelijke overheden mee aan deze voor het mkb negatieve ontwikkeling”, vindt de belangenbehartiger.

Omzeteis

Als voorbeeld noemt de vereniging een werk in Limburg met een geschatte aanneemsom van 949.000 euro. Daar werd een omzeteis gesteld van 4,5 miljoen, 474 procent dus, en als referentie drie soortgelijke werken met een waarde van driekwart miljoen per project. Die drie projecten moeten dan ook nog in de afgelopen drie jaar zijn opgeleverd, terwijl vroeger een termijn van vijf jaar werd gesteld.
“Wij vinden dat een omzeteis niet meer mag bedragen dan 150 procent van de aanneemsom. Ook vinden we dat als toets voor de kwaliteit éé n referentieproject dat in de afgelopen vijf jaar is gerealiseerd voldoende is. Dat project hoeft ook niet groter te zijn dan 35 procent van het aan te besteden project”, vindt Van der Kuil.
Een doorn in het oog is verder dat aan combinaties zwaardere omzeteisen worden gesteld. Bij twee combinanten bedraagt de eis 125 procent van de normale omzeteis en bij drie of meer combinanten zelfs 150 procent. “Ook dat beperkt de mogelijkheden van mkb-bedrijven. Het is bovendien een schijnzekerheid. Alsof ons soort bedrijven projecten wil aannemen die hun financi ë le draagkracht te boven gaat”, aldus Van der Kuil.
Clustering van projecten moet wat hem betreft ook tot een minimum worden beperkt. “Aanbestedende diensten denken dat zij door de economy of scale prijsvoordelen kunnen behalen. Dat gaat slechts heel gedeeltelijk op. Zij vergeten dan dat ook de economy of scope belangrijk is. Als die te groot wordt, is de kans op fouten weer groter en zijn de beheerskosten hoger”, aldus de voorzitter van MKB Infra.

Reageer op dit artikel