nieuws

Milieudefensie hekelt onderbouwing project Maasvlakte 2

bouwbreed

Milieudefensie komt in haar officiële bezwaar tegen de Tweede Maasvlakte stevig in het geweer tegen de stelling dat het milieu voldoende wordt gecompenseerd voor de nadelige effecten van het project. Uitbreiding van de Rotterdamse haven is volgens de organisatie niet alleen slecht voor de luchtkwaliteit maar ook funest voor de klimaatdoelstellingen.

Milieudefensie heeft deze week haar visie ingediend op het voorontwerp bestemmingsplan Maasvlakte 2 en de onderliggende milieueffectenrapporten. Eerder al had de organisatie te kennen gegeven dat ze desnoods tot aan de Hoge Raad gaat proberen de uitbreiding van de haven tegen te houden. Volgens Milieudefensie zijn er voldoende aanknopingspunten om het project te laten stranden.
Naar nu blijkt richt de milieugroepering zich niet alleen op de luchtkwaliteit maar vooral ook op de toename van de CO2-uitstoot in het Rijnmond-gebied. “Een fundamenteel bezwaar is de gigantische bijdrage aan de klimaatverandering die dit project levert”, aldus de organisatie.
Volgens Milieudefensie worden in de plannen de effecten op de klimaatverandering onvoldoende belicht. Op basis van eigen berekeningen stelt de organisatie dat de haven vanwege het toenemende vrachtverkeer en de zeevaart vijf tot acht procent van de jaarlijkse CO2-uitstoot in Nederland voor zijn rekening gaat nemen, veel meer dan waar in de plannen van wordt uitgegaan.

Arbeidsplaatsen

De economische effecten van de uitbreiding van de haven rechtvaardigen dit niet, stelt de organisatie. Milieufdefensie trekt in twijfel of de Tweede Maasvlakte inderdaad wel duizenden nieuwe arbeidsplaatsen oplevert en stelt dat ook de maatschappelijke kosten-en-batenanalyse uitwijst dat de Tweede Maasvlakte de Nederlandse economie “bitter weinig” oplevert. Met de inspraakreactie van Milieudefensie zijn de plannen voor de Rotterdamse haven in een belangrijke fase terechtgekomen. Verkeers-minister Eurlings heeft deze week in een brief aan de Tweede Kamer nog eens duidelijk gemaakt dat het grootste risico bij het project zit in de ruimtelijke procedures die moeten worden doorlopen. “In het meest pessimistische scenario weet een bevoegde overheid een cruciaal besluit niet in stand te houden bij de rechter waardoor de aanleg en het gebruik van Maasvlakte 2 voor langere tijd wordt geblokkeerd”, aldus de minister in de brief.
Hij laat weten dat het kabinet een stuk optimistischer is en ervan uitgaat dat het bestemmingsplan voor de Tweede Maasvlakte snel wordt vastgesteld zodat de eerste plons ook echt begin 2008 kan plaatsvinden. Niettemin houdt hij wel een slag om de arm. “Vertraging bij het doorlopen van de procedures kan niet worden uitgesloten.”

Vertraging

Los van de procedures signaleert hij dat het project ook in de bouwfase zelf nog vertraging kan oplopen. “Tijdens de bouw is bijvoorbeeld de zeewering relatief kwetsbaar. Een zware storm tijdens de bouw van de zeewering kan tot schade en vertraging leiden”, aldus de minister. Volgens hem wordt dit risico in het contract “grotendeels” bij de aannemer gelegd.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels