nieuws

Lichtere eis voor constructeur rampsteiger

bouwbreed

De verschillende contraexpertises die zouden uitwijzen dat het ontwerp van de steiger in de Amercentrale stabiel zou zijn, deugen niet. Dat betoogde de advocaat-generaal in het hoger beroep over de strafzaak naar het steigerongeval. De gevangenisstraf van een jaar voor de constructeur wordt als het aan de aanklager ligt omgezet in een werkstraf van 480 uur.

Sinds de eerste behandeling van de rechtszaak zijn er achter de schermen nog meer rapporten opgesteld door deskundigen, die zouden uitwijzen dat de oorzaak van het steigerongeval zou liggen in het uitbollen van de ketelwand. Dat zou de schuld verleggen van de steigerbouwers naar de eigenaar van die ketel, energieproducent Essent.
Een van die deskundigen is de Belgische constructeur dr. Y. Willems, die zijn carrière begon met het ontwerpen van de podiums voor de wereldtoernee van popgroep U2. Willems is een opvallende verschijning in constructeursland, altijd onberispelijk gekleed in pakken van moderne snit, goed gecoiffeerd, en op zijn kin een pluizig sikje.
Voor de rechtbank in Breda stal hij vorig jaar de show met een heel beeldend college over Eulerse knikfactoren, eerste- en tweede-ordeberekeningen en andere elementaire constructieleer. Zijn opdrachtgevers, de steigerbouwer Hertel, haar Vlaamse dochter Albuko en diens constructeur Marc S., schoten daar niettemin weinig mee op, want er werden fikse straffen opgelegd.
Ook de nieuwe rapporten van Willems werpen volgens de aanklager in het hoger beroep geen nieuw licht op de vraag hoe de steiger in eenheid 9 van de Amercentrale eind september 2003 kon bezwijken. Willems heeft niet aannemelijk kunnen maken hoe hij tot een Eulerse knikfactor kwam van 1,22. Terwijl TNO niet verder kwam dan 0,8 en een Engels bureau, dat met precies dezelfde rekensoftware als Willems werkt, niet verder dan 1,04. Beneden een waarde van 1 is een constructie instabiel, maar in de ontwerpfase is een waarde beneden de 3 voor constructeurs een signaal om het over een andere boeg te gooien. Hoe Willems aan die verhoudingsgewijs hoge waarde komt, hebben TNO en het Openbaar Ministerie tot nu toe niet kunnen achterhalen. Netzomin als het ze onduidelijk blijft welke ‘shift’ de Vlaming toepaste om zijn software te kalibreren. Volgens TNO en de openbaar aanklager voedde Willems zijn software met allemaal ongeloofwaardige aannames die een gunstiger uitkomst tot gevolg had.

Essent

De schikking met Essent is overigens nog altijd niet rond, meldde het Openbaar Ministerie gisteren. De opgelegde boete is voor de energieproducent niet zozeer het probleem, maar wel de publiekelijke verklaring die het OM daarover wil afleggen. Die zou wel eens grote gevolgen kunnen hebben voor de civielrechtelijke claims die verschillende betrokkenen bij elkaar hebben neergelegd. Als Essent door de schikking schuld bekent voor zijn aandeel aan het ongeval, wordt het lastiger de kosten te verhalen op de bedrijven die de ketelrevisie uitvoerden. De Amercentrale bij Geertruidenberg heeft als gevolg van het ongeval in september 2003 namelijk maanden stilgelegen wat een flinke schadepost betekende voor de energieleveancier.
Juridisch betekent een dergelijke veroordeling bovendien een primeur. Al sinds begin jaren ’90 bestaat er Europese wetgeving die opdrachtgevers aansprakelijk stelt voor een coördinerende rol bij zogenaamde mobiele, tijdelijke werkplaatsen. Maar tot nu toe bleven zij altijd buiten schot en werden bij gerechtelijke procedures steevast de aannemers en onderaannemers aansprakelijk gesteld bij arbeidsongevallen.

Reageer op dit artikel