nieuws

Legerdepots Brabant weer natuurgebied

bouwbreed Premium

De provincie Noord-Brabant wil veertien voormalige militaire complexen teruggeven aan de natuur. Het gaat veelal om opslagterreinen met loodsen in bosrijk gebied. Ze zijn aangelegd in de tijd van de koude oorlog voor de opslag van munitie en materieel.

De provincie zal de sloopkosten voor haar rekening nemen. In de zomer neemt het provinciebestuur een definitief besluit over de financiering. Provinciale Staten doen dat in september. Voorafgaand hieraan tekenen provincie en de Dienst Landelijk Gebied (DLG) van het ministerie van LNV, de eigenaar van de complexen, op 25 juni al een bestuursovereenkomst onder voorbehoud van goedkeuring over de financiering.
De veertien Brabantse locaties zijn gemiddeld 20 hectare groot. Een kwart is bebouwd of geasfalteerd. DLG overweegt om een enkel gebouw van de driehonderd te laten staan als herinnering. Ook de dienstwoningen blijven staan. De hoogte van de sloopkosten zijn volgens projectleider J.P.M. Vermeulen van de regio Zuid van DLG moeilijk in te schatten, maar ze vormen wel het leeuwendeel van de projectkosten. DLG betaalt zelf eventuele kosten voor natuurmaatregelen of het treffen van beschermende voorzieningen voor dieren. De meeste gebouwen moeten nog gesloopt worden. Een van de locaties ten noorden van Tilburg krijgt als enige mogelijk de bestemming bedrijventerrein.

Overbodig

Landelijk zijn er 53 militaire complexen, oefenterreinen, maar ook forten – met een totale oppervlakte van 2100 hectare – die overbodig zijn geworden. Defensie heeft ze overgedragen aan LNV. In opdracht van LNV zoekt de Dienst Landelijk Gebied samen met de Dienst Domeinen Onroerende Zaken (onderdeel van Financiën) naar nieuwe bestemmingen voor die complexen en zoekt daar partners bij. Natuurgebied is een van die mogelijkheden. De terreinen kunnen ook worden omgevormd tot recreatiepark of zorginstelling. In de provincies Gelderland, Overijssel en Drenthe hebben sommige complexen al een nieuwe functie gekregen. Zo is de Kop van Deelen bij Arnhem overgedragen aan de Hoenderloo Groep, een organisatie voor jeugdzorg.

Reageer op dit artikel