nieuws

In Bouwvisie Zeist plan voor 3000 woningen

bouwbreed Premium

Zeist gaat weer bouwen. De komende vijftien jaar moeten er ongeveer drieduizend woningen bijkomen. Dat staat in de Bouwvisie van de gemeente. Voor bijna de helft van alle nieuwe huizen moet een plek worden gezocht binnen de bebouwde kom, de rest kan worden gebouwd op te (her)ontwikkelen terreinen in het buitengebied. Dat past in het project Hart van de Heuvelrug, een convenant met omliggende gemeenten.Zeist wil het groene en rustieke karakter van de gemeente en omgeving maximaal bewaren. De gemeente is van plan hoge eisen te stellen aan nieuwe bouwplannen en wil met (semi-)openbare gebouwen het goede voorbeeld geven. Zo zal Zeist niet per se ‘in de hoogte’ gaan bouwen, maar wordt de beschikbare grond wel beter en efficiënter benut.

Zeist gaat weer bouwen. De komende vijftien jaar moeten er ongeveer drieduizend woningen bijkomen. Dat staat in de Bouwvisie van de gemeente. Voor bijna de helft van alle nieuwe huizen moet een plek worden gezocht binnen de bebouwde kom, de rest kan worden gebouwd op te (her)ontwikkelen terreinen in het buitengebied. Dat past in het project Hart van de Heuvelrug, een convenant met omliggende gemeenten.Zeist wil het groene en rustieke karakter van de gemeente en omgeving maximaal bewaren. De gemeente is van plan hoge eisen te stellen aan nieuwe bouwplannen en wil met (semi-)openbare gebouwen het goede voorbeeld geven. Zo zal Zeist niet per se ‘in de hoogte’ gaan bouwen, maar wordt de beschikbare grond wel beter en efficiënter benut.

Reageer op dit artikel