nieuws

‘Ik zou liegen en mensen intimideren, kom nou!’

bouwbreed

Arboduo heeft het contract met aannemingsbedrijf P.G. Pleunis uit Voorburg opgezegd nadat de directeur van die onderneming in Cobouw zijn beklag deed over de service van de arbodienst.

In een brief aan Roon Veugelers, de directeur van het bedrijf, verwijt de directie van Arboduo hem dat hij regelmatig aan de bel heeft getrokken omdat hij ontevreden was over de werkwijze van de arbomedewerkers. Het personeel zou zich hierdoor geïntimideerd voelen.
Dat Veugelers op 2 mei jongstleden in deze krant zijn slechte ervaringen openbaarmaakte, was de druppel die de emmer deed overlopen. “Nog los van het feit dat de informatie die u aan Cobouw heeft verstrekt feitelijk onjuist en zeer tendentieus is, zien wij in het simpele feit dat u meent uw onvrede over ons in de pers te moeten uiten, de bevestiging dat tussen onze organisaties de vertrouwensbasis ontbreekt om vruchtbaar samen te werken”, aldus schreef R. Pels, directeur van Arboduo op 7 mei aan Veugelers.

Ontdaan

Pels verwijt de aannemer dat hij van de arbodienst een controlerende en repressieve rol verwacht. “Als er naar ons professioneel oordeel sprake is van een reële verzuimoorzaak, dan lenen wij ons er niet voor om werknemers onder druk te zetten om toch maar weer aan het werk te gaan.”
Veugelers zegt ontdaan te zijn door de gebeurtenissen. Hij vindt de manier waarop hij door de arbodienst is behandeld onfatsoenlijk en zegt dat de aan hem gerichte brief bol staat van de verdachtmakingen en feitelijke onjuistheden. “Ik ben er niet rouwig om dat Arboduo het contract heeft opgezegd”, zegt hij gelaten. “Het is een arbodienst van niks. Maar de manier waarop dit gebeurt, steekt me. En daarnaast neem ik natuurlijk geen genoegen met insinuaties en zelfs rechtstreekse beschuldigingen aan mijn adres. Ik zou liegen en mensen intimideren. Kom nou! Het contract opzeggen met ontevreden klanten, in plaats van hun klachten serieus te nemen, dàt noem ik nou intimidatie!”

Brief

E erder deze week reageerde Veugelers dan ook met een brief op poten: “Uw insinuatie dat ik van een arbodienst eis dat deze zieke werknemers onder druk zet om weer aan het werk te gaan, is ronduit te gek voor woorden. Wel wil ik er op kunnen vertrouwen dat de arbomedewerkers zowel de werkgever als de werknemer serieus nemen. Die attitude heb ik, eufemistisch gezegd, bij uw personeel nooit gesignaleerd.”
Het verwijt van de Arboduo-directie dat hij zijn klachten in de openbaarheid heeft gebracht in plaats van bij de geschillencommissie arbodiensten aan te kloppen, veegt Veugelers van tafel. “Volgens de grondwet hebben we in Nederland vrijheid van meningsuiting. En als de heer Pels denkt dat hij mij het zwijgen kan opleggen, maakt hij een ernstige vergissing.”
De opmerking in de brief van de Arboduo-directeur dat Veugelers zich in deze krant “feitelijk onjuist en zeer tendentieus” zou hebben uitgelaten, is bij de aannemer eveneens slecht gevallen. “Ik laat me door meneer Pels niet voor leugenaar uitmaken. Laat hij mijn woorden maar eens met feiten weerleggen. Ik ben er klaar voor!”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels