nieuws

Fundeon: Aantal bouwleerlingen licht gestegen

bouwbreed Premium

Het aantal leerling-bouwvakkers is in het eerste kwartaal van dit jaar licht gestegen in vergelijking met een jaar geleden. Dat meldt Fundeon, het kenniscentrum beroepsonderwijs bouw & infra.

Gedurende de eerste drie maanden van 2007 stonden 10.480 beginnende bouwvakkers ingeschreven voor de burgerlijke en utiliteitsbouw. Nog eens 2448 leerlingen volgden in die periode een opleiding voor de infrasector. Vorig jaar noteerde het kenniscentrum nog 9065 leerlingen voor de b&u-branche, en 2213 leerlingen in de infrasector.
Ondanks het toegenomen aantal leerlingen is de vraag naar beginnende bouwvakkers zo groot dat stagiairs geen moeite hebben een werkervaringsplek te vinden, aldus meldt Colo, de overkoepelende organisatie van de kenniscentra van het beroepsonderwijs voor het bedrijfsleven. “Op de stageplaatsen- en leerbanenmarkt is er landelijk gezien sprake van een overschot”, aldus een toelichting van Colo. “Met andere woorden: er zijn meer stageplaatsen en leerbanen dan er (v)mbo-leerlingen zijn.” Het toenemende aantal stageplaatsen is te danken aan de sectoren afbouw en onderhoud en groene ruimte. Buiten de bouw zijn er veel stageplekken in de sector handel.
Uit een enquête die het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) hield onder samenwerkingsverbanden, ook wel leerbedrijven genoemd, blijkt dat de werkgelegenheid in heel Nederland als ‘goed’ wordt betiteld. Ook voor de nabije toekomst worden geen problemen verwacht.
De helft van de 36 samenwerkingsverbanden die meededen met het EIB-onderzoek, vindt dat de instroom in het algemeen voldoende is. De anderen beoordeelden de instroom als onvoldoende gaven aan dat de belangstelling voor sommige beroepen niet voldoet aan de vraag naar personeel.
Verder waren 29 van de 36 samenwerkingsverbanden het eens met de stelling dat de leerlingen die ze binnenkrijgen onvoldoende basisvaardigheden hebben. Nog eens 13 leerbedrijven vinden dat de algemene kwaliteit van leerlingen niet best is. En precies de helft van de deelnemende opleiders vindt leerlingen te duur. Goedkope buitenlandse arbeidskrachten worden door de samenwerkingsverbanden niet gezien als een bedreiging voor opleidingsplaatsen. Van de 36 ondervraagde leerbedrijven vonden 17 dat dit geen rol speelde en 12 hadden hierover geen mening. De resterende opleiders ervaren buitenlandse bouwvakkers wel als een bedreiging.

Reageer op dit artikel