nieuws

Diepe polder Groot Mijdrecht toplocatie

bouwbreed

De polder Groot Mijdrecht Noord is een potentiële toplocatie voor de Noordvleugel. Dit diepe putje van Nederland in het Groene Hart biedt eenmaal onder water gezet ruimte voor nieuwe natuur, recreatie en 2500 woningen op en aan het water. De geraamde investering van 340 miljoen euro verdient zichzelf ruimschoots terug.

Peter van Rooy, medewerker gebiedsontwikkeling van kenniscentrum Habiform is er vast van overtuigd dat een nieuwe inrichting van de polder Groot Mijdrecht Noord een doorbraak kan betekenen voor bouwen en wonen in de diepstgelegen gebieden van de Nederlandse delta. Habiforum heeft samen met de provincie Utrecht, de gemeente Ronde Venen en het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor de toekomstige inrichting van dit agrarische gebied van 1000 hectare, dat als het aan de provincie ligt na 2013 onder water wordt gezet voor toekomstige waterberging. Het boek dat Van Rooy over deze verkenning maakte wordt woensdag gepresenteerd tijdens een Nirov-bijeenkomst over de ruimte en water.
Voor Van Rooy staat vast dat de polder in het Groene Hart in zijn huidige vorm niet kan voortbestaan. Groot Mijdrecht Noord ligt ligt ruim 6 meter beneden NAP en het kost bakken met geld om dit gebied tot in de lengte der jaren geschikt te houden voor landbouw. “Elke negen minuten moet er een zwembad aan bruin, brak water worden uitgeslagen. Dit kost honderden miljoenen euro’s.”
In het boek beschrijft Van Rooy dat de droogmakerij met zijn ligging tussen Amsterdam en Utrecht een uitgelezen locatie is voor gebiedsontwikkeling. Vernatting van de polder is in zijn ogen dan ook geen probleem, maar biedt juist kansen om het roer drastisch om te gooien en een plan uit te werken voor een klimaatbestendige inrichting van de polder waarbij het water leidend is. De polder zou een voorbeeld kunnen zijn voor andere diepgelegen polders, zoals de Zuidplaspolder, waarbij het bouwen wordt afgestemd op het water in plaats van andersom.

Alternatieven

Er zijn zes alternatieven tot achter de komma uitgewerkt, waarbij de zogeheten “strategie ophogen” en de “strategie plas” het meest in het oog springen. Bij het alternatief ophogen wordt de droogmakerij opgespoten met zand waardoor het maaiveld en waterpeil 2,5 meter hoger komen te liggen. Dit alternatief voorziet in de bouw van 6500 woningen en nieuwe natuur. Volgens van Rooy kleven aan het alternatief echter de nodige nadelen. Zo denkt hij dat de ontwikkeling van een “Brabants dorpje op een zandplaat” niet past in het karakteristieke nationale landschap van het Groene Hart. Zonder die 6500 woningen is het ophogen echter veel te duur.
Wel goed uit de verf komt het alternatief waarbij het gebied onder water wordt gezet en er natte natuur, waterrecreatie en klimaatbestendige vooral drijvende woningen worden ontwikkeld. Volgens Van Rooy zullen de woningen “als warme broodjes over de toonbank”gaan. “Je kunt er een topmilieu creëren waarmee Nederland zich ook internationaal op de kaart kan zetten.”
De onderliggende berekeningen zijn ook positief, zo staat in het boek. Met de bouw van 2500 woningen kan 100 miljoen euro worden vrijgespeeld voor de exploitatie van het hele project. Rijk, lagere overheden en Europa moeten de resterende 240 miljoen euro ophoesten. Investeringen die volgens Van Rooy de moeite waard zijn omdat de polder in deze vorm de samenleving uiteindelijk meer oplevert dan dat het kost.

Reageer op dit artikel