nieuws

Den Helder: onderzoeknaar nieuw stadhuis

bouwbreed Premium

Met de bouw van een nieuw stadhuis wil de gemeente Den Helder na twintig jaar een einde maken aan de versnipperde huisvesting van het ambtelijk apparaat. Maar burgemeester en wethouders willen eerst laten onderzoeken of een nieuw gebouw, dat maximaal 35 miljoen euro mag kosten, wel haalbaar is.

Een nieuw stadhuis staat al jaren op het verlanglijstje van de plaatselijke politiek en de circa 500 ambtenaren, maar om organisatorische redenen belandden plannen in die richting telkens in de ijskast. De huidige huisvesting aan de Bijlweg veroudert echter snel, wat een oplossing dringend wenselijk maakt. Het college van B en W noemt de situatie onhoudbaar.
Het huidige stadhuis is sinds 1986 ondergebracht in een voormalig verzorgingshuis aan de Bijlweg, een eind buiten het eigenlijke centrum. Een van de vleugels is nog steeds in gebruik als ouderenhuisvesting. In de ogen van het publiek is het nauwelijks een stadhuis. Het is als zodanig nauwelijks herkenbaar en door zijn excentrische ligging ook slecht bereikbaar. Bovendien is er slechts plaats voor een deel van het ambtelijk apparaat. De gemeentelijke diensten zijn over meerdere panden in de stad verspreid. Dat is duur en inefficiënt.
“Een alternatief voor de huidige huisvesting is onontkoombaar. Laten we het dan ook maar goed doen. Een waardig stadhuis, duurzaam gebouwd, centraal in de stad en klaar om zijn klanten op maat te bedienen”, aldus de tekst van het voorstel aan de gemeenteraad.
Als de raad met het onderzoek instemt, duurt het zeker nog vijf jaar voordat het nieuwe stadhuis in gebruik kan worden genomen. Volgens een optimistische planning kan er in september 2010 worden aanbesteed en volgt oplevering twee jaar later.
Een nieuw stadhuis kan een impuls betekenen voor het centrum, dat eveneens aan modernisering toe is. B en w hopen dat een groot gemeentelijk bouwplan investeerders over de streep kan trekken om ook in het centrum aan de slag te gaan. Den Helder kampt met een teruglopende bevolking en wil die ontwikkeling een halt toeroepen met vernieuwingen op meerdere fronten.
De gemeenteraad neemt in de loop van deze maand een besluit over de bouw van het nieuwe stadhuis. Het haalbaarheidsonderzoek gaat 100.000 euro kosten.

Reageer op dit artikel