nieuws

Cramer bezorgd over naleving milieuregels

bouwbreed

De naleving van milieuregels is ver onder de maat. Ook de handhaving laat te wensen over. Er is dringend stevige actie nodig om dit te verbeteren, zoals zwaardere straffen bij overtredingen van de milieuwetgeving. Met deze boodschap heeft minister Cramer (VROM) in de Tweede Kamer aangegeven dat zij aankoerst op een flinke aanscherping van de handhaving van de milieuwetgeving, onder andere op het terrein van de asbestverwijdering en drinkwaterleidingen.

Cramer zei zich grote zorgen te maken over de overtredingen van de milieuregels. Volgens de minister is het hoog tijd voor een “krachtdadige” aanpak. Het is echter niet eenvoudig om het tij te keren, aldus Cramer. “Het is erg complex en moeilijk om goed aan te pakken. De problemen zijn niet eenduidig, de bron verschilt per dossier.”
De minister wil het komende half jaar uitrekken om met de inspecties, lagere overheden en diverse brancheorganisaties goed in kaart te brengen wat er allemaal misgaat en waardoor dat precies komt.
Voor het nieuwe jaar moet er vervolgens een plan van aanpak liggen. “We gaan naar de bevoegdheden kijken en we moeten er ook voor zorgen dat we overtredingen zwaarder kunnen bestraffen”, aldus de minister.
Directe aanleiding voor de stappen van de minister zijn recente onderzoeken waarbij misstanden bij de asbestverwijdering en de drinkwatervoorziening aan het licht kwamen. Zo concludeerde de SP in eigen onderzoek naar de naleving van het asbestregels dat er ondanks het nieuwe Asbestverwijderingsbesluit nog steeds asbestvezels vrijkomen bij ondeskundige verwijdering door ongetrainde aannemers en particulieren.
Het RIVM volgde korte tijd later met een onderzoek naar de drinkwatervoorziening, waaruit bleek dat de installaties vaak niet volgens de voorschriften worden aangelegd

Geschokt

De Tweede Kamer reageerde in het overleg met de minister geschokt op de uitkomst van de twee onderzoeken. “De milieuregels worden op een schrikbarende manier overtreden en de handhaving schiet schromelijk tekort”, aldus PvdA-Kamerlid Diederik Samsom. Volgens de PvdA moeten de straffen bij milieudelicten omhoog en moet de VROM-inspectie veel scherper gaan controleren. “De VROM-inspectie moet als een bok op de haverkist gaan zitten”, aldus Samsom.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels