nieuws

Controle op sloop en naleving regels slecht

bouwbreed Premium

Gemeenten voeren veel te weinig controle uit op bouw- en met name sloopwerkzaamheden. Ook doen ze veel te weinig aan het actualiseren van bestemmingsplannen en wordt er “opvallend” weinig gecontroleerd op illegale bouwwerken.

In de vrijdag gepresenteerde landelijke rapportage gemeenteonderzoeken velt de VROM-inspectie een hard oordeel over de manier waarop gemeenten hun taken uitvoeren op het gebied van bouwen en ruimte. Vanaf 2002 hebben alle gemeenten een bezoekje gehad van de inspectie. Nu vorig jaar de laatste 107 gemeenten aan de beurt zijn geweest, komt de inspectie tot de conclusie dat de ruimtelijke taken en de controle op de naleving van de bouwregels “zorgenkindjes” zijn.
Een op de twee à drie gemeenten controleert onvoldoende of er volgens de regels wordt gebouwd, stelt de inspectie op basis van alle onderzoeken de afgelopen jaren. De gemeenten besteden inmiddels wel veel aandacht aan de brandveiligheid van gebouwen, maar verder is er volgens de inspectie “nog een stevige weg” te gaan.

Onder de maat

Bij een op de drie gemeenten is het toezicht op de bouw en de handhaving van de regels onder de maat. Vaak is niet duidelijk of de gemeente de vergunning wel heeft getoetst aan het Bouwbesluit. Volgens de inspectie speelt gemeenten steeds vaker parten dat ze geen deskundig personeel kunnen vinden voor het bouwtoezicht. Het belang van deskundige ambtenaren wordt steeds groter, omdat de gebouwen en bouwmethoden steeds complexer worden, aldus de inspectie.
Op de bouwplaats zelf is met name de controle op het sloopwerk slecht. Vorig jaar liet een op de drie gemeenten op dit terrein steken vallen. De gemeenten die daarvoor eerder door de inspectie op de vingers waren getikt, bleken daar weinig mee te hebben gedaan. “Daarmee is slopen het slechtst scorende onderdeel van het werkveld bouwen”, aldus de inspectie.
Wat betreft de ruimtelijke taken van de gemeenten blijken de verouderde bestemmingsplannen een hardnekkig probleem. Een op de drie gemeenten in Nederland heeft haar zaakjes niet op orde en beschikt over verouderde bestemmingsplannen. De handhaving is ook ronduit slecht: een op de twee gemeenten controleert slecht op illegale bouwwerken. In de ogen van de inspectie is de situatie zorgelijk, omdat door de slechte uitvoering van de ruimtelijke taken het buitengebied “verrommelt en versteent.”

Reageer op dit artikel