nieuws

CDA wil verbod op open natte koeltorens

bouwbreed

De CDA-fractie in de Tweede Kamer vindt dat er een verbod moet komen op open koeltorens. De open recirculerende ofwel ‘natte’ torens leveren te veel risico op voor legionellabesmetting op.

CDA-Kamerlid Antoinette Vietsch riep VROM-minister Cramer woensdag tijdens een overleg in de Tweede Kamer over handhaving van de milieuregels op de open koeltorens te gaan verbieden. Volgens Vietsch is het systeem compleet verouderd. De legionellabesmetting vorig jaar zomer in Amsterdam waaraan een persoon overleed en 23 anderen ziek werden, is voor het Kamerlid voldoende reden voor een verbod. Onderzoek wees immers uit dat de bron van de besmetting de koeltoren naast het Post CS-gebouw in de hoofdstad was.
Het risico op legionella speelt alleen bij open koeltorens omdat daarbij nevel vrijkomt. Het sys­teem gebruikt water als koelmiddel. Tijdens het koelproces kunnen fijne waterdruppeltjes waaraan zich eventueel legionellabacteriën hebben gehecht in de buitenlucht terechtkomen.
Minister Cramer zegde in het overleg toe dat zij gaat kijken of er een verbod op open koeltorens moet komen. De minister wees erop dat een dergelijk verbod mogelijk vergaande consequenties heeft. Ze wil daarover eerst meer weten voordat ze een standpunt inneemt.

Reageer op dit artikel