nieuws

Bouwplannen bedreigen helft snelwegpanorama’s

bouwbreed Premium

De helft van de 1753 vergezichten vanaf de snelweg wordt bedreigd door bouwplannen. Bij twee derde van die bedreigde panorama’s zijn de plannen al zo ver gevorderd dat er niets meer aan de aantasting van het uitzicht is te doen. Dat stelt het Ruimtelijk Planbureau in de gisteren verschenen studie ‘snelwegpanorama’s in Nederland’.

Op basis van de Nieuwe kaart van Nederland van het Nirov waarop alle ruimtelijke plannen staan heeft het planbureau de omgeving van de snelwegen onder de loep genomen. De uitkomst bevestigt in de ogen van de onderzoekers dat de verrommeling in Nederland zonder maatregelen alsmaar zal toenemen. Volgens het planbureau is het ‘van groot belang’ dat de resterende panorama’s langs de snelwegen behouden blijven. “Gezien het snelle tempo waarin ze verdwijnen is het vanzelfsprekend dat het Rijk op dit moment het voortouw neemt om de panorama’s te beschermen”, aldus het planbureau.
Volgens het planbureau moet het Rijk zichzelf vooral richten op enkele panorama’s van nationale waarde. Deze vergezichten moet de rijksoverheid zelf actief gaan beschermen en verfraaien. Daarnaast moet het Rijk ervoor zorgen dat lagere overheden maatregelen nemen en panorama’s “verankeren” in hun ruimtelijke plannen.
De bescherming van de vergezichten betekent niet dat er helemaal geen ontwikkeling meer kan plaatsvinden in de omgeving, stelt het planbureau. “Soms kan een panorama worden behouden door elders langs de snelweg te verdichten. Soms kunnen plannen worden ingepast zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van het panorama.” De onderzoekers zeggen dat het bijvoorbeeld mogelijk is om bedrijven en woningen te “verstoppen” zodat het uitzicht behouden blijft.
Het planbureau juicht het toe dat het Rijk komend najaar met een structuurvisie komt waarin bepaalde panorama’s beschermd gaan worden. Volgens de onderzoekers is dat echter niet voldoende. Het uitzicht vanaf de weg zou een rol moeten gaan spelen bij de aanleg van nieuwe wegen. In het Meerjarenplan Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) zou geld apart gezet moeten worden voor de omgeving van de snelweg.

Bjizonder

Het planbureau heeft berekend dat er nog ruim 1700 uitzichten vanaf de snelweg zijn. In totaal gaat het om 2247 kilometer weg; 45 procent van de totale lengte van het snelwegennetwerk. Er zijn in Nederland 322 panorama’s met bijzondere culturele of landschappelijke kwaliteiten, langs in totaal 440 kilometer snelweg.
Behalve in het Groene Hart zijn deze uitzichten vooral te vinden in Zuid-Limburg, langs de A7 en de A9 in Noord-Holland, in Flevoland en in Friesland.
Het langste ononderbroken vergezicht (37,9 kilometer) is te vinden langs de A7 vanaf de Afsluitdijk op het IJsselmeer. De snelweg met de meeste uitzichten (80 procent) is de A31 in Friesland.

Reageer op dit artikel