nieuws

Bouwend Nederland: Te veel aandacht ziekteverzuim

bouwbreed

Bouwend Nederland vindt het jammer dat het ministerie van Sociale Zaken bij de tweede tranche arboconvenanten te veel stuurt op het terugdringen van ziekteverzuim. De brancheorganisatie had het beter gevonden als het beleid op risicopreventie langer was voortgezet.

Dat zei beleidsmedewerker Fenneken Lamaker van Bouwend Nederland gisteren tijdens het arbocongres ‘Ruimte voor Arbo, samen beter aan de slag’ in Scheveningen. “De tweede tranche arboconvenanten gaat heel erg in op de doelstelling ziekteverzuim. In de bouw schommelen wij daarmee rond of onder het landelijk gemiddelde. Je kunt veel beter sturen op de aanleiding. De risico’s dus”, aldus Lamaker.
Volgens haar heeft het inzetten op risicopreventie te kort geduurd en is Sociale Zaken te snel overgestapt naar het sec terugdringen van ziekteverzuim. De beleidsmedewerker noemde als voorbeeld dat wanneer de bouw kan bewerkstelligen om de fysieke belasting te verminderen, bouwvakkers minder snel ziek worden. “Dat is dan grote winst.”
Gisteren werd er tijdens het congres gesproken over de rol van de overheid, de werknemers en werkgevers in de nieuwe Arbowet. Dit in aanwezigheid van minister Donner (werkgelegenheid). Binnen drie jaar moeten alle sectoren arbocatalogi hebben samengesteld. Donner zei dat hij de Stichting van de Arbeid inmiddels geld heeft gegeven om het samenstellen van deze catalogi goed te kunnen ondersteunen.
Sinds januari geldt de nieuwe arbowet. Daardoor krijgen werkgevers en werknemers zelf meer de ruimte om de arbeidsomstandigheden in hun bedrijf of branche vorm te geven. Vijf jaar geleden werd hier in Scheveningen ook al over gepraat en nu werd geëvalueerd hoe ver alle branches zijn. Vooral de nieuwe regels op het terrein van de arbodienstverlening stonden centraal. Deze nieuwe regels zijn vastgelegd in drie projecten: Arboconvenan- ten, Versterking Arbeidsveiligheid en Versterking Arbobeleid Stoffen. Deze projecten lopen af in 2007.
De bouw heeft anderhalf jaar geleden de arboconvenanten al afgesloten. Lamaker stelde dat de bouw sowieso al twintig jaar intensief inzet op arbeidsveiligheid en daarmee een voorloper is. “De arboconvenanten zijn daarbij een extraatje. Maar wij hebben al het kennisinstituut Arbouw waar veel aandacht is voor het arbobeleid. De convenanten geven wel een extra impuls.” Minister Donner beloofde de aanwezigen dat de kwaliteit van de Europese arboregelgeving stevig op de Europese agenda komt te staan. Dit om te voorkomen dat Nederland wordt overspoeld door buitenlandse werknemers die flink goedkoper zijn en tegelijkertijd onder slechtere arbeidsomstandigheden werken.
“In dat verband zal een herijking van Europese voorschriften nodig zijn om ruimte te scheppen voor maatwerk op ondernemingsniveau”, aldus Donner die wil streven naar een verlaging van de regeldruk voor het midden- en kleinbedrijf. “Het beste arbobeleid houdt rekening met de specifieke kenmerken van de sector en met de invulling die daaraan op het niveau van een bedrijf wordt gegeven. Een bouwbedrijf is nu eenmaal geen ziekenhuis. Maatwerk dus.”

Reageer op dit artikel