nieuws

Bouw moet imago van zware shag afschudden

bouwbreed

Wil de bouw een aantrekkelijke sector op de arbeidsmarkt zijn, dan moet het af van het zwareshagimago. Alleen dan zal de branche in staat zijn voldoende jongeren binnen te halen.

“De bouw moet een ander imago krijgen. Naast het standaardbeeld van door de modder ploeterende, bierdrinkende, shagjesrokende bouwvakkers, moeten er beelden komen van vlotgeklede mannen en vrouwen die enthousiast vertellen over hun bijdrage aan het ontwerp van dat schitterende gebouw, die lange tunnel of mooie woonwijk. Dan komt er misschien wel meer instroom, niet alleen van jongeren, maar ook bijvoorbeeld van vrouwen”, vindt CNV Hout en Bouw-voorzitter Arend van Wijngaarden.
Eind volgende week gaan werkgevers en bouwbonden om de tafel zitten om de arbeidsmarktproblemen te bespreken. Deze bijeenkomst loopt dan vooruit op de participatietop die het kabinet met werkgevers en werknemers wil gaan voeren om te zorgen dat er zoveel mogelijk mensen aan het werk komen.

Kaartenbakken

“Wij hebben allemaal belang bij een stevige impuls in de werkgelegenheid”, meent FNV Bouw-voorzitter Dick van Haaster. “De bedrijfstak heeft grote behoefte aan werknemers. Tegelijkertijd ziet hij echter een deel van de arbeidsmarkt over het hoofd. Er zitten nog veel mensen in de kaartenbakken die er niet uitkomen. Vrouwen en allochtonen moeten eindelijk eens mee gaan doen, die hebben we nu nog veel te weinig.”
Daarbij vindt Van Wijngaarden dat bij de zoektocht naar schaarser wordend personeel nu veel nadruk wordt gelegd op bouwplaatspersoneel terwijl er ook veel behoefte is aan bijvoorbeeld automatiseringspersoneel. “Werken in het kantoor en met name met de computer is erg in trek. En dan denkt men niet aan de bouw of aanverwante sectoren. In de praktijk zijn er natuurlijk talrijke functies, bijvoorbeeld op designafdelingen waar de computer niet meer weg te denken is.”
De bonden zijn het erover eens dat daarnaast langdurig werklozen en gedeeltelijk arbeidsgehandicapten ook hun plaats in de bouw moeten kunnen vinden. Bij de eerste groep gaat het vaak om mensen die de aansluiting op de arbeidsmarkt missen bijvoorbeeld doordat zij zonder diploma van school zijn gegaan.

Werkervaring

Als zij werkervaring hebben, dan kan het zogenoemde EVC-traject, Eerder Verworven Competenties, soelaas bieden. Dit is een regeling waarbij werknemers die geen diploma’s hebben maar wel werkervaring alsnog een diploma kunnen behalen waarbij ze voor onderdelen vrijstellingen krijgen op basis van de verworven competenties in de praktijk.
Hiermee zouden wellicht ook mensen vanuit andere sectoren naar de bouw getrokken worden. Gedeeltelijk arbeidsgehandicapten kunnen in die visie worden ingezet als leermeesters voor bijzondere groepen als allochtonen.

Reageer op dit artikel