nieuws

BNA watervocabulaire

bouwbreed

 Bouwen met, in en op het water hoeft lang niet altijd problematisch te zijn. Dat stelt de Bond van Nederlandse Architecten BNA bij de lancering van zijn nieuwe site www.h2olland.nl/watervocabulaire . De site geeft een overzicht van bouwkundige oplossingen voor het bouwen in waterrijke gebieden met een fluctuerende waterstand. Met de aangereikte oplossingen is flexibel in te spelen op een wisselend waterpeil. De mate van en de frequentie waarin een fluctuatie zich voordoet zijn leidend geweest voor het ordenen van de verschillende oplossingen, aldus de BNA. Zo is er bijvoorbeeld uitleg over gebieden die eens in de vijf jaar overstromen en voor bouwterreinen aan een rivier die ieder jaar buiten zijn oevers treedt. Aan de site worden steeds nieuwe concepten en projecten toegevoegd, zodat het overzicht actueel blijft.

 Bouwen met, in en op het water hoeft lang niet altijd problematisch te zijn. Dat stelt de Bond van Nederlandse Architecten BNA bij de lancering van zijn nieuwe site www.h2olland.nl/watervocabulaire . De site geeft een overzicht van bouwkundige oplossingen voor het bouwen in waterrijke gebieden met een fluctuerende waterstand. Met de aangereikte oplossingen is flexibel in te spelen op een wisselend waterpeil. De mate van en de frequentie waarin een fluctuatie zich voordoet zijn leidend geweest voor het ordenen van de verschillende oplossingen, aldus de BNA. Zo is er bijvoorbeeld uitleg over gebieden die eens in de vijf jaar overstromen en voor bouwterreinen aan een rivier die ieder jaar buiten zijn oevers treedt. Aan de site worden steeds nieuwe concepten en projecten toegevoegd, zodat het overzicht actueel blijft.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels