nieuws

‘Benoeming bouwmeester terugdraaien’

bouwbreed

De benoeming van de bouwmeester van het nieuwe provinciehuis in Leeuwarden moet worden teruggedraaid. Dit willen PvdA en CDA, de twee grootste coalitiepartijen in de Friese staten.

Ze dienden hiertoe gisteren een motie in, tijdens het debat over het externe accountantsrapport over de tijdelijke verhuizing van het provinciale ambtenarenapparaat. Daaruit bleek dat de verbouw van het tijdelijke onderkomen ten onrechte niet Europees is aanbesteed. Ook handelde de algemeen directeur van de provincie buiten zijn mandaat bij de benoemingen van de bouwmeester en een projectleider tijdelijke huisvesting. Tevens werd afgeweken van interne procedures. De eerste bouwmeester Kant maakte melding van ondoorzichtige constructies en vriendjespolitiek. De nieuwe bouwmeester Stevens werd afgelopen donderdag benoemd voor de rest van dit jaar. Hij was al interim toen Kant in februari haar werkzaamheden opschortte. CDA en PvdA willen echter dat het nieuwe college van GS dat morgen aantreedt, zijn handen vrij heeft en zelf een beslissing kan nemen over het aanblijven van Stevens. ”Het heeft niks met de persoon Stevens te maken”, aldus CDA-fractievoorzitter Ad van der Ham.
PvdA-fractievoorzitter Bert Versteeg vond dat de beide verantwoordelijk gedeputeerden Baas (VVD) en Ploeg (CDA) de staten eerder hadden moeten inlichten over de kwestie. Hij hekelde het salaris van de projectleider tijdelijke huisvesting Collette die 30.000 euro per maand verdient en tot nog toe een half miljoen euro opstreek. ”Dit valt niet uit te leggen aan iemand met een bijstandsuitkering. Zijn zulke dure mensen echt nodig?”
Gedeputeerde Baas, die de politiek overigens na vandaag vaarwel zegt, kon zich vinden in de andere moties. Daarin vroegen CDA en PvdA een nieuwe mandaatregeling voor de algemeen directeur, kwartaalrapportages aan de staten en eerst in eigen huis te zoeken naar geschikt personeel, voordat dure externe managers worden ingehuurd.

Reageer op dit artikel