nieuws

Arbitrageloket mogelijk weg bij haperend GIW

bouwbreed Premium

Het arbitrageloket voor koopwoningen dat begin dit jaar van start is gegaan, zet mogelijk een eigen uitvoeringsorganisatie op. Het bestuur van het loket maakt zich zorgen over de manier waarop het Garantie Instituut Woningbouw (GIW) momenteel het loket vormgeeft, zo melden bronnen dicht bij de organisatie.

Een kritisch rapport van het onderzoeks- en adviesbureau Berenschot over het GIW, dat de schade afdekt die kan ontstaan bij de bouw van koopwoningen, heeft de bestuurders wakker geschud. Berenschot maakte eerder dit jaar gehakt van de GIW-organisatie. Volgens de onderzoekers van het gerenommeerde adviesbureau laat het bestuur, dat onder leiding staat van voormalig staatssecretaris van Binnenlandse Zaken Jacob Kohnstamm, grote steken vallen op het gebied van goed bestuur.
Om van alle uitvoeringsproblemen af te zijn, circuleert momenteel het idee om voor het arbitrageloket een eigen apparaat op te zetten met een eigen directeur. Op die manier heeft het nieuwe geschilleninstituut veel meer grip op de wijze waarop de arbitrage wordt uitgevoerd en heeft het loket geen last meer van de organisatorische problemen van het GIW.

Arbitragezaken

De organisatie van het GIW hapert al geruime tijd. De kritiek spitst zich naast de bestuurlijke problemen toe op de afhandeling van de arbitragezaken. Zaken zouden te lang duren en ook de kwaliteit van de arbiters zou nogal wat te wensen overlaten. Begin dit jaar struikelde directeur Nico Dijkhuizen van het GIW over de organisatorische problemen en trad af.
Kohnstamm laat weten dat hij van het bestuur van het arbitrageloket heeft gehoord dat verschillende mogelijkheden worden onder zocht om de uitvoering van het arbitrageloket te verbeteren. Maar hij verwacht niet dat het loket bij het GIW weggaat omdat daar tot op dit moment nog geen goede argumenten voor zijn aangedragen.

Wijzigingen

Onder leiding van Kohnstamm werkt het GIW momenteel aan een aantal belangrijke wijzigingen in de organisatie. Zo wordt er gewerkt aan een aanpassing van de reglementen van het arbitrage-instituut zodat opleveringsprocedures niet meer automatisch een spoedstatus krijgen. Momenteel is dat wel het geval, wat voor veel organisatorische problemen zorgt.
Het GIW wil ook het probleem van de lange procedures aanpakken. Maar Kohnstamm laat weten dat hieraan nogal wat juridische haken en ogen zitten.
Het grootste probleem is dat een arbiter pas een uitspraak kan doen, als beide partijen hun verweer hebben ingeleverd. Met name bouwbedrijven hebben de gewoonte om de procedure onnodig te rekken door lang te wachten met het aanleveren van de benodigde stukken.

Reageer op dit artikel