nieuws

Zuidplasgemeente is bestuurlijk sterker

bouwbreed

Gemeenten in de Zuidplaspolder kunnen het best fuseren tot één Zuidplasgemeente, met het oog op de ontwikkeling van de woningbouw in het gebied. Dat stelt de adviescommissie Van den Berg die zich op verzoek van de provincie heeft gebogen over de bestuurlijke toekomst in de regio.

Samenvoeging van de gemeenten Gouda, Moordrecht, Zevenhuizen-Moerkapelle, Nieuwerkerk aan den IJssel en Waddinxveen levert een nieuwe gemeente op met 140.000 en op termijn 170.000 inwoners. Deze zou – in samenwerking met de provincie, de gemeente Rotterdam en de betrokken waterschappen – de hele Zuidplasontwikkeling voor haar rekening kunnen nemen.
Door zo’n fusie, zo concludeert de commissie, wordt de bestuurlijke drukte in het gebied drastisch verminderd en krijgen Zoetermeer en Rotterdam er een forse buurgemeente en gesprekspartner bij. Probleem is alleen dat er bij de kleinere gemeenten veel verzet bestaat tegen schaalvergroting.

Voorkeuren

De externe adviescommissie onder voorzitterschap van prof. J. Th. J. van den Berg werd ingesteld om de voorkeuren en mogelijkheden in het gebied beter in kaart te brengen. Alternatieven zijn minder grootschalige fusies.
Het is algemeen bekend dat genoemde Zuidplasgemeenten de grote buur Gouda vrezen, die ruimtelijk helemaal klem zit en de vleugels over de gemeentegrens wil uitslaan.. De commissie stelt er ook van overtuigd te zijn dat Gouda moet worden geholpen door de buurgemeenten.

Bouwgrond

Maar terwijl Gouda snakt naar bouwgrond, doet een veel grotere buurgemeente van de Zuidplaspolder, Rotterdam, een stapje terug. Rotterdam heeft de bouwambities voor het gebied teruggeschroefd van 7000 naar 1600 woningen en wil meer gaan bouwen binnen de Stadsregio, waartoe, meent het stadsbestuur, ook aantal Zuidplasgemeenten moeten worden gerekend.
Vanwege het belang van de Rotterdamse regio en de sterke oriëntatie op Rotterdam adviseert de commissie Nieuwerkerk aan den IJssel, Zevenhuizen-Moerkapelle en Moordrecht daarom aansluiting te zoeken bij de Stadsregio Rotterdam.
Een alternatief de grote Zuidplasgemeente met Gouda erbij, is dat deze drie plattelandsgemeenten samen de Zuidplasgemeente vormen. Dat is makkelijk haalbaar omdat zij al vergevorderde fusieplannen hebben. Hierdoor kan vanaf 2009-2010 een gemeente ontstaan met 40.000 en op termijn 70.000 inwoners.

Reageer op dit artikel