nieuws

Zeven miljoen kuub zand bestemd voor bescherming Waddengebied

bouwbreed

Rijkswaterstaat begint binnenkort met de uitvoering van kustsuppleties. Op vijf locaties wordt dit jaar 12,6 miljoen kuub opgespoten. Het merendeel – 7 miljoen kuub – is bestemd voor de kust tussen Den Helder en Texel om het zandniveau in het Waddengebied op peil te brengen.

Nog altijd vormen suppleties een belangrijke manier van kustbescherming.
Bijna 9 miljoen kuub wordt voor het strand in het water opgehoogd. Deze
zandbanken voor de kust zijn goedkoper, effectief en niet storend voor
strandgebruikers. De zandbank dient als golfbreker en zandbuffer die zorgt dat
meer zand op het strand terecht komt. Daarnaast wordt 3,7 miljoen kuub via
sleephopperzuigers op het strand gespoten. Rijkswaterstaat rekent jaarlijks op
gemiddeld 12 miljoen kuub aan zandsuppleties langs de kustlijn. Het basisniveau
ligt tussen de NAP +3 meter en NAP -5 meter. Elk jaar wordt door middel van
metingen en berekeningen vastgesteld welke gebieden het meest urgent zijn. Voor
de langere termijn is 742 miljoen euro gereserveerd voor meer structurele
oplossingen voor de tien zwakste schakels. Dit jaar maken twee bijzondere
suppleties deel uit van het jaarprogramma. Het betreft een suppletie voor de
kust van Den Helder en Texel en een strandsuppletie op de kust van
Westenschouwen. De suppletie voor de kust van Den Helder en Texel is bijzonder
vanwege de enorme hoeveelheid van 7 miljoen kubieke meter zand die hiermee is
gemoeid. Een zogenoemde zandrivier onttrekt veel zand richting de noordelijker
gelegen Waddeneilanden en de suppletie moet de ‘zandhonger’ van de Wadden
stillen. Op het strand van Westenschouwen vindt een bijzondere suppletie van
ongeveer 170.000 kubieke meter zand plaats om historische restanten van het
“verdronken dorp” Westerschouwen te beschermen. Rijkswaterstaat heeft niet de
plicht om deze archeologische vindplaats te beschermen, maar vanuit
cultuurhistorisch oogpunt is besloten dit wel te doen.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels