nieuws

VROM laakt woningbouw in buitenland

bouwbreed

Sociale huurwoningbouw in Lanaken net over de grens bij Maastricht vindt minister Cramer van (VROM) nog net acceptabel, maar woningbouw door woningbouwcorporatie Sint Servatius in Luik, 30 kilometer verderop, niet.

“De minister wil niet dat er Nederlands volkshuisvestingsgeld naar het buitenland gaat. Bovendien kan de Europese Commissie het als onaanvaardbare staatssteun opvatten”, zei VROM-woordvoerder W. Vellekoop dinsdag bij de Raad van State. Die behandelde de bezwaren van de Limburgse woningcorporatie Sint Servatius tegen het verbod van VROM om in de Belgische stad Luik 78 woningen te bouwen. De woningen, waaronder sociale huur- en duurdere koopwoningen, zijn al gebouwd, terwijl VROM en Sint Servatius nog een juridische slag bij de rechter uitvechten.
VROM heeft intussen ook een dwangsom aan Sint Servatius opgelegd om de corporatie te straffen voor de investering van 14 miljoen euro in het Luikse woningbouwproject. Toch zette de Raad van State tijdens de behandeling van de hoger beroepszaak een groot aantal vraagtekens bij de handelwijze van VROM. Eerder keurde de Maastrichtse bestuursrechter het Luikse bouwproject goed.

Inconsequent

Het ministerie had tijdens de zitting moeite zijn beleid voor grensoverschrijdend bouwen helder te maken. VROM lijkt namelijk niet erg consequent te zijn geweest met de weigering om woningbouw in Luik toe te staan.
VROM-woordvoerder Vellekoop zei dat de minister het bouwproject afkeurt, omdat het te ver van de woningmarkt van Maastricht af ligt. Volgens VROM wordt daarmee het belang van de Nederlandse volkshuisvesting niet gediend.
Bovendien zouden de commerciële verhuurbedrijven in Luik oneerlijke concurrentie krijgen van de met overheidsgeld gedekte activiteiten van woningbouwcorporatie Sint Servatius. De bouw van woningen net over de grens in Lanaken vindt VROM wel acceptabel.
Staatsraad K. Mortelmans vond het evenwel vreemd dat VROM op deze manier het vrije kapitaalverkeer tussen de Europese lidstaten frustreert. Bovendien lijkt VROM met de vrees voor illegale staatssteun roomser dan de paus. Immers, al in 2005 hekelde de Europese Commissie het Nederlandse systeem van door de overheid gesteunde woningbouwcorporaties. Nederland heeft toen beloofd zo snel mogelijk met nieuw beleid te komen. ‘Is er nu al nieuw beleid of niet,’ vroeg staatsraad Mortelmans.

Scheiding

VROM-woordvoerder Vellekoop moest erkennen dat de het ministerie en de Tweede Kamer er nog steeds niet uit zijn welke taken de woningbouwcorporaties moeten krijgen en welke delen daarvan door de staat mogen worden gesteund. “Nu doet Sint Servatius precies wat de Europese Commissie wil, namelijk een scheiding aanbrengen tussen de publieke en commerciële taken en dan wijst VROM het af”, zei staatsraad Mortelmans.
Ook de andere staatsraden drongen er bij VROM op aan zo snel mogelijk met een nieuwe regeling voor de taken van woningbouwcorporaties te komen. Een andere vrees van VROM is dat het bouwproject de sluizen openzet voor woningbouwcorporaties die overal in Europa gaan bouwen.
Op de vraag van de staatsraden waarom VROM dan wel woningbouwprojecten in Oost-Europa steunt zei Vellekoop: “Onder druk worden principes vloeibaar.” De Raad van State benadrukte overigens nog dat het niet aan VROM is om te beoordelen of het door Sint Servatius gefinancierde bouwproject een vorm van ontoelaatbare staatssteun is.
De Raad van State gaat de komende weken bekijken of Sint Servatius en andere woningbouwcorporaties in het buitenland moegen bouwen en onder welke voorwaarden. Uitspraak volgt over enkele weken.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels