nieuws

Vertraging dreigt voor rivierproject

bouwbreed

Het miljardenproject Ruimte voor de Rivier dreigt vertraging op te lopen. Daarmee zal het vereiste veiligheidsniveau voor waterveiligheid in 2015 niet worden gehaald.

Dat staat in de eindrapportage pkb-fase Ruimte voor de Rivier die naar de Tweede Kamer is gestuurd. Volgens staatssecretaris Huizinga (water) heeft het opstellen en vaststellen van de planologische kernbeslissing (pkb) ruim een jaar langer geduurd dan gepland. De uitvoering moet nog beginnen.
Daarmee komt de einddatum voor de uitvoering van alle projecten langs de grote rivieren aanzienlijk onder druk te staan, staat in de rapportage. De staatssecretaris wil toch vast blijven houden aan de einddatum van december 2015. “Het is gewenst om uiterlijk in 2015 te voldoen aan de wettelijke norm voor waterveiligheid in het rivierengebied.”
Zo moet de rivierafvoer van de Rijn 16.000 kubieke meter per seconde bij Lobith zijn en voor de rivier de Maas 3800 kubieke meter per seconde bij Borgharen. In 2009 moeten de meeste projectbesluiten zijn genomen om tijdig het werk op te kunnen leveren.
Een van de oorzaken voor de extra tijd die nodig was voor de pkb is de parlementaire behandeling, zo schrijft de staatssecretaris aan de Tweede Kamer. Die heeft te lang geduurd. Tijdens de behandeling van de Ruimte voor de Rivier-projecten gingen de politieke partijen inderdaad erg lang in op diverse deelprojecten zoals de dijkteruglegging bij Lent.

Voorkeursalternatief

Ook was het ministerie extra tijd nodig om financiële dekking te vinden voor het zogenoemde voorkeursalternatief. Een andere factor die een langere doorlooptijd van de pkb in de hand speelde was het verzamelen van basisinformatie om te komen van 600 mogelijke maatregelen langs de rivieren tot vijf alternatieven. Dat was noodzakelijk voor de milieueffectrapportage (mer), aldus Huizinga. In totaal bevat de planologische kernbeslissing Ruimte voor de Rivier 39 maatregelen langs de Rijn, Maas en de IJssel. Ook zijn er nog tien ruimtelijke reserveringen opgenomen waar op termijn misschien maatregelen nodig zijn. Daar geldt een bouwverbod.
In de eindrapportage staat verder dat het kabinet verwacht 2,2 miljard euro nodig te hebben om alle maatregelen te kunnen uitvoeren. Daar zit een onzekerheidsmarge van 37 procent in. Bij de start van het project was er 1,9 miljard euro gereserveerd.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels