nieuws

Verburg zoekt privaat geld voor landschap

bouwbreed

-Minister Verburg (landbouw) wil samen met private partijen plannen ontwikkelen voor de versterking van het landschap. Investeringen van de markt zijn nodig, omdat Verburg zelf veel te weinig geld heeft. De markt heeft daar wel oren naar.

-Minister Verburg (landbouw) wil samen met private partijen plannen ontwikkelen voor de versterking van het landschap. Investeringen van de markt zijn nodig, omdat Verburg zelf veel te weinig geld heeft. De markt heeft daar wel oren naar.
De minister zei bij de presentatie van het rapport ‘Investeren in het Nederlandse landschap’ dat de verrommeling een halt toe moet worden geroepen. “Het landschap is onderdeel van onze nationale identiteit. Dat mogen we niet te grabbel gooien”, aldus de minister.
Zelf heeft Verburg de komende vier jaar 800 miljoen beschikbaar voor het landschap en natuur. Dat geld is echter niet louter voor versterking van het landschap, zo maakte ze duidelijk en is bovendien ook bij lange na niet voldoende. De minister wil daarom de markt interesseren voor fikse investeringen in het landschap en de natuur. Ze is van plan met Bouwend Nederland, pensioenfondsen, natuurorganisaties en de ANWB te gaan praten over publieke-private samenwerking bij landschapsontwikkeling.
Volgens maatschappelijke kosten- en batenanalyses kunnen fikse investeringen in het landschap zich ruimschoots terugverdienen. Een forse versterking van het Nederlandse landschap met houtwallen, paden, bloemrijke bermen en bomenaanplant is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de economie. Een investering van 8 miljard levert volgens onderzoekers uiteindelijk 26 miljard euro aan baten op.

Grote schaal

Voorwaarde is wel dat de versterking van het landschap ook echt op grote schaal plaatsvindt en dat de investeringen voor een langere termijn verzekerd zijn. Als er slechts hier en daar projecten komen, zullen de baten flink afnemen, aldus de onderzoekers. Verburg steunt ze daarin. “Als je iets wilt doen, zal je een heleboel tegelijk moeten doen.” Verburg is blij dat nu is aangetoond dat investeren in natuur en landschap loont. “Maar waar vind je zo snel 8 miljard”, aldus de minister. Bijkomend probleem is volgens Verburg dat de degenen die de kosten maken, niet de eersten zijn die daarvan profiteren.
De minister heeft goede kans op haar wenken te worden bediend. Gerrit Jan van de Pol van aannemer GMB vroeg zich dinsdag hardop af waarom de overheid niet eens nadenkt over de inzet van meer publiek-private samenwerking om ook maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Daarbij dacht Van de Pol ook aan natuurontwikkeling. Zijn stelling daarbij is dat de markt met een frisse blik en de bereidheid buiten gebaande paden te treden oplossingen kan aandragen waar een overheid nooit aan zal denken.
Ook de grote pensioenfondsen ABP en PGGM hebben al aangegeven na te denken over alternatieve beleggingsmogelijkheden nu ze niet meer terecht kunnen bij producenten van clusterbommen. Daarbij is infrastructuur een duidelijke optie.

Reageer op dit artikel