nieuws

Venlo en corporaties leggen ruzie over rioolheffing bij

bouwbreed

Venlo komt terug op een besluit om de rioolheffing te verleggen van huurders naar gebruikers (corporaties). Dat hebben de gemeente en de drie corporaties in Venlo in een gezamenlijke verklaring laten weten.

De ruzie liep zo hoog op, dat het vertrouwen tussen gemeente en corporaties zoek was. De corporaties legden boos diverse investeringen in stads- en dorpsvernieuwing stil. De corporaties Venlo-Blerick, Antares en Urbanus zouden op termijn bijna 145 miljoen euro minder kunnen investeren in de stad, als de gemeente bij het besluit was gebleven, lieten ze weten.
De gemeente wilde met het besluit de huurders jaarlijks 170 euro minder laten betalen en daarbij voor een half miljoen op ambtelijke kosten bezuinigen.
De gemeente geeft achteraf toe de corporaties pas ingelicht te hebben nadat het raadsbesluit was genomen.
De corporaties stonden daarmee voor voldongen feiten. Afgesproken is dat na 1 oktober aan een nieuw plan gewerkt gaat worden in onderling overleg.

Reageer op dit artikel