nieuws

Vastgoedbeleggers blij met nieuw wetsontwerp

bouwbreed

Fiscale beleggingsinstellingen kunnen gemakkelijker projecten (her)ontwik­kelen. In een aantal gevallen moeten ze daar dan wel een aparte dochter voor oprichten.

SDLq We zijn heel blij dat de Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsontwerp dat dit regelt. We verwachten dat ook de Eerste Kamer hier nog dit jaar zijn goedkeuring aan hecht. Dan kan de nieuwe regeling nog voor dit hele fiscale jaar gaan gelden”, aldus directeur Frank van Blokland van de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed Nederland IVBN.
In het wetsontwerp wordt geregeld dat beleggingsinstellingen in vastgoed, die vrijgesteld zijn van vennootschapsbelasting, toch hun vastgoed kunnen herontwikkelen of zelfs nieuw vastgoed kunnen ontwikkelen.
Als het gaat om herontwikkeling van bijvoorbeeld een winkelcentrum, dan kan dat via de beleggingsinstelling zelfs zolang de investering maar onder de 30 procent van de WOZ-waarde van het vastgoed ligt.
“Dat is goed. In het verleden konden beleggers in vastgoed, en dat zijn er enkele tientallen in Nederland, hun bezit niet eens behoorlijk opknappen op straffe van het verlies van hun status van fiscale beleggingsinstelling. Dat wrong, omdat de economische levensduur van vastgoed hoe langer hoe korter wordt. Een winkelcentrum is na 15 jaar echt wel toe aan een grote moderniseringsbeurt”, weet Van Blokland.
In de wet is nu ook geregeld dat beleggingsinstellingen aandelen mogen houden in een belastbare dochter die ontwikkelactiviteiten mag uitvoeren. Daarin kunnen dan ontwikkelingen worden gestopt die nieuw zijn of meer bedragen dan de grens van 30 procent van de WOZ-waarde. Daarbij kan worden gedacht aan een kantoorlocatie die volledig vol zit terwijl er nog een stuk grond beschikbaar is waar aanvullende nieuwbouw kan worden gepleegd.
“Door het op deze manier te regelen en de ontwikkelactiviteiten in een belaste entiteit onder te brengen, is er sprake van een gelijk speelveld met de projectontwikkelaars”, aldus van Blokland.
Van oneerlijke concurrentie, in 2001 de reden voor het verbod tot ontwikkelen door beleggingsinstellingen, is derhalve geen sprake meer.

Dolblij

Volgens hem zijn een aantal grote beleggers dolblij met de mogelijkheden die ze nu krijgen. “Rodamco heeft al eerder aangekondigd wat te gaan doen in deze sfeer. Maar ik denk niet dat alle vastgoedbeleggers nu massaal ontwikkeldochters gaan oprichten”, aldus Van Blokland. Ook Wereldhave denkt na over het opzetten van een ontwikkelpoot als dat nodig is.
Op dit moment is het gebruikelijk dat vastgoedbeleggers vastgoed kopen van projectontwikkelaars. Daarbij is vooral het aanvangsrendement bepalend. Als beleggers zelf kunnen gaan ontwikkelen dan zullen volgens deskundigen ook andere factoren zoals ligging en kwaliteit een rol gaan spelen.

Reageer op dit artikel