nieuws

Uitstel van streekplan vertraagt woningbouw

bouwbreed Premium

De bouw van 3000 tot 5000 woningen in Haaglanden dreigt fors te worden vertraagd. Juist op deze woningmarkt is dat onwenselijk vindt de Vereniging van Ontwikkelaars en Bouwondernemers NVB.Het onlangs genomen besluit van de provinciale subcommissie streekplan Zuid-Holland West om de herziening van het streekplan nog niet voor te leggen aan Gedeputeerde Staten is de oorzaak van de forse vertraging. Dat doet de druk op de woningmarkt geen goed, schrijft de NVB in een brief aan Provinciale Staten.

Aanleiding hiervoor is dat de subcommissie die zich bezighoudt met de herziening van het streekplan Zuid-Holland West, niet langer zogenoemde deelplannen aan Provinciale Staten wil voorleggen maar voortaan nadere uitwerkingen van het streekplan zoveel mogelijk wil bundelen.
De brancheorganisatie van ruim 200 ontwikkelende bouwondernemingen stelt vast dat de voordelen van deze op het oog bestuurlijke efficiëntie niet opwegen tegen de nadelen die in dit geval vele malen groter zijn. “De gewenste bundeling betekent namelijk uitstel en vertraging van besluitvorming, met als gevolg nog langere procedures voordat er eindelijk met de bouw kan worden begonnen”, aldus directeur Frits Nuss van de NVB.
Volgens de vereniging staan door de wijziging van de besluitvorming de bouw van 3000 tot 5000.woningen in de regio Haaglanden op de tocht. “Niet alleen een slechte zaak voor het oplossen van de woningtekorten in de provincie Zuid-Holland, maar vooral ook nadelig voor de woonconsument.” Daarnaast zegt NVB het ook slecht te vinden voor het vertrouwen van burgers en bedrijfsleven in het provinciaal bestuur. Immers, in 2003 is bij het vaststellen van het streekplan uitdrukkelijk gekozen voor een nadere uitwerking via zogenoemde transformatiegebieden en studiezones, met als doel concrete bouwplannen snel mogelijk te maken. Het besluit van de subcommissie haalt hier nu een streep doorheen.
“Burgers en bedrijfsleven moeten erop kunnen vertrouwen dat de overheid bestendig blijft in haar beleid”, aldus Nuss die er bij de leden van Provinciale Staten op aandringt de besluitvorming over de voorgestelde herziening van het streekplan niet langer uit te stellen.

Reageer op dit artikel