nieuws

Slechte luchtkwaliteit in kinderopvangcentra

bouwbreed

De PvdA-fractie in de Tweede kamer wil van het kabinet opheldering over het slechte binnenklimaat bij kinderdagverblijven. De fractie is verontrust over onderzoek waaruit blijkt dat in naar schatting 70 procent van de kinderdagverblijven de luchtkwaliteit onder de maat is.

De PvdA-fractie in de Tweede kamer wil van het kabinet opheldering over het slechte binnenklimaat bij kinderdagverblijven. De fractie is verontrust over onderzoek waaruit blijkt dat in naar schatting 70 procent van de kinderdagverblijven de luchtkwaliteit onder de maat is.
Aanleiding voor de partij om aan de bel te trekken, is de uitspraak van binnenmilieuspecialist ir. A. Boersma maandag in het tv-programma Radar dat kinderopvangcentra vaak slecht worden geventileerd. Kinderen kunnen daardoor last krijgen van hoofdpijn, droge ogen en allergieën. Een steekproef van Radar bij twee centra wees uit dat het CO 2 -gehalte in de ruimtes waar kinderen slapen tweemaal hoger is dan de grenswaarde.
De PvdA wil van VROM-minister Cramer weten of het klopt dat het Bouwbesluit geen eisen oplegt aan het binnenklimaat in kinderdagverblijven. De fractie vindt dat het kabinet actie moet ondernemen om de luchtkwaliteit in de centra te verbeteren.

Reageer op dit artikel