nieuws

SEV: Woningcorporaties prikkelen met verplichte vierjaarlijkse visitatie

bouwbreed Premium

Het ministerie van Volkshuisvesting moet corporaties wettelijk verplichten om zich elke vier jaar te laten visiteren. Dat vindt de SEV, een organisatie die vernieuwing in de woningbouw stimuleert. De maatregel is nodig om corporaties te prikkelen tot investeringen in hun bezit en de bouw van woningen.

Voor de uitvoering van de visitatie wil de SEV een nieuw instituut oprichten. “Dat is houder van de methode”, vertelt programmaleider Paul Doevendans van de SEV over de opzet. “Geaccrediteerde organisaties, bijvoorbeeld de accountants Deloitte en Price Waterhouse Coopers, het adviesbureau Pentascope en Ecorys, of de visitatieclub van de sector Reaflex voeren de onderzoeken uit.”
Wat de SEV betreft worden alle visitaties gepubliceerd en toegankelijk gemaakt voor een breed publiek. “We zijn nu aan het experimenteren met een recensievorm. Op een paar A4’tjes schetsen we de conclusies van het onderzoek. Dan kan iedere huurder zich een oordeel vormen over de prestaties van de corporatie”, vertelt Doevendans.
De visitatie moet volgens Doevendans de gaten van het corporatiestelsel opvullen. “De gesprekken die corporaties met gemeente, rijk en huurder voeren voldoen volgens mij niet”, stelt Doevendans. Hierdoor rammelen volgens de volkshuisvestingsspecialist ook de afspraken over woningproductie die gemaakt worden tussen bijvoorbeeld gemeenten en corporaties.”

Hard

“Driekwart van de prestatieafspraken die corporaties met gemeenten maken, zijn eigenlijk procesafspraken”, vertelt Doevendans. “Er wordt dan bijvoorbeeld vastgelegd wat de corporatie doet als de gemeente grond beschikbaar stelt. De afspraken zijn hierdoor niet hard en duidelijk. “
Doevendans pleit er voor om in de visitaties ook de rol de van de gemeente te betrekken. “Een corporatie kan immers wel ambities hebben, maar als de lokale overheid niet mee wil werken dan gebeurt er nog niets.”
In de visitaties die de SEV momenteel bij wijze van proef uit laat voeren, wordt volgens Doevendans al de rol van de gemeente meegenomen. “De onderzoekers praten natuurlijk ook met de gemeente. Op basis van die gesprekken kunnen zij zich een oordeel vormen.”
Doevendans verwacht niet dat corporaties onderzoeksmoe worden als er nog een instituut bij de sociale huisvesters in de boeken komt kijken. Momenteel houden het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) de instellingen al jaarlijks tegen licht. Daarnaast moeten corporaties het ministerie van Volkshuisvesting toestemming vragen voor belangrijke organisatorische aanpassingen, bijvoorbeeld een fusie. “Het bestaande toezicht staat te veel op afstand om de vinger te leggen op problemen die in de dagelijkse praktijk spelen.”

Reageer op dit artikel