nieuws

Rotterdam blijft bij annexatie Zuidplaspolder

bouwbreed

De gemeente Rotterdam geeft haar ambitie tot annexatie van gebieden in de Zuidplaspolder niet op. Berichten dat de Maasstad zich zou hebben ingehouden na een pittig gesprek met de betrokken vijf Zuidplasgemeenten zijn volgens wethouder Hamit Karakus (wonen en ruimtelijke ordening) onjuist.

Karakus bevestigt een overeenkomst met vijf Zuidplasgemeenten om tussen 2010 en 2020 in de Zuidplaspolder ‘maximaal 7000 woningen’ te bouwen. “Maar als de provincie ons voorstel tot een grenscorrectie goedkeurt, zeggen wij geen nee”, aldus Karakus.
Rotterdam, dat in de Stadsvisie 2030 koos voor jaarlijks bouwen van 3200 woningen binnen bestaand gebied, ziet niets meer in de plannen voor een grootschalige nieuwbouwwijk (30.000 huizen) in het polderlandschap tussen Nieuwerkerk aan den IJssel, Gouda en Zoetermeer. Voor 1600 woningen in lage dichtheid (categorie ‘landelijk wonen’) die de stad wil bouwen, ziet Karakus echter alleen ruimte in de Zuidplaspolder. Grenscorrectie is daarvoor noodzakelijk, stelt Karakus gedecideerd. “Want dan worden ze ook onderdeel van de stad.”
De stukken grond waarop Rotterdam het oog heeft laten vallen zijn nu onderdeel van Nieuwerkerk aan den IJssel, Zevenhuizen en Moordrecht.

Conflict

Onenigheid tussen Rotterdam en de Zuidplasgemeenten over grenscorrecties ontstond naar aanleiding van een rapport van de commissie-Van den Berg, die enkele maanden geleden de wensen ten aanzien van gemeentelijke fusies en eventuele grenscorrecties inventariseerde. Tot ergernis van Karakus was Rotterdam niet op de hoogte dat een commissie was ingesteld. “Wij waren volkomen verrast toen de commissie ons benaderde.”
De Zuidplasgemeentes reageerden op hun beurt totaal verrast toen ze van de commissie vernamen over de Rotterdamse wens tot een grenscorrectie. Ze voeren aan dat Rotterdam plotseling een andere koers vaart na jaren van gezamenlijke planvorming. Tijdens het ‘harde gesprek’ dat over de kwestie is gevoerd, heeft Rotterdam volgens Karakus duidelijk gemaakt dat de discussie over grootschalig bouwen in de Zuidplaspolder niet alleen gaat over het gevaar van bouwen op het laagste punt van Nederland.

Concurrentie

Rotterdam is voorstander van landelijke woonvormen in het gebied. “Maar we hebben ook gezegd: dertigduizend woningen in de Zuidplaspolder is een concurrentie die wij als stad niet aankunnen”, aldus Karakus, die een uitgesproken tegenstander is van grootschalige bouw buiten bestaand stadsgebied. “Ik heb altijd gezegd: de Vinex-locaties zijn de probleemwijken van de toekomst. Een wijk als Carnisselande is wat mij betreft veel te vroeg gebouwd. Je moet eerst de stad op orde hebben voor je aan dergelijke uitbreidingen begint.”

Reageer op dit artikel