nieuws

Roep om ‘frisse’ scholen krijgt steun

bouwbreed

In zijn strijd voor een goede ventilatie en isolatie van de basisscholen Aldoende en De Meerbrug in Zwanenburg bij Schiphol, heeft Charles van Logchem (ouder) steun gekregen van commissaris van de koningin in Noord-Holland Harry Borghouts.

Borghouts heeft het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlemmermeer schriftelijk verzocht hem te informeren over de isolatie van en de ventilatie in de betrokken scholen en of deze voldoende zijn.
Ook vraagt Borghouts het college aan te geven binnen welke termijn de problemen bij de ventilatie van de scholen zijn op te lossen. Uit een nieuwe rapportage van het Expertisecentrum Regelgeving Bouw, dat de bouwaanvraag voor de aangepaste ventilatievoorzieningen onder de loep nam, bleek namelijk dat hiermee nog steeds niet zal worden voldaan aan de wettelijke ventilatievoorschriften. In het speellokaal en in de personeels- en directiekamer is geen ventilatie aangegeven. De ventilatie in de gangen, waar ook les wordt gegeven, is alleen berekend op het ventileren van de toiletgroepen en niet afgestemd op het gebruik als lesruimte.

Onvoldoende

Spuivoorzieningen ontbreken en bovendien kunnen de ramen na de voorgenomen wijzigingen niet meer worden geopend, waardoor niet kan worden ingespeeld op tijdelijk hoge temperaturen of hoge concentraties verontreiniging, aldus het rapport. “We moeten helaas vaststellen dat de overlegde stukken er onvoldoende blijk van geven dat met kennis van zaken in een bouwfysisch verantwoord schoolgebouw wordt voorzien”, is de conclusie van de onderzoekers.
De GGD en het Astmafonds hebben er, na onderzoek in de scholen, reeds op aangedrongen de ventilatievoorzieningen zo snel mogelijk aan te passen, om risico op gezondheidsklachten bij de kinderen te vermijden.
In antwoord op vragen van Tweede Kamerleden Van Bochove (CDA) en Duyvendak (GroenLinks) laat minister Vogelaar (wonen) weten dat de minister van Verkeer en Waterstaat ‘voornemens is om het aanbrengen van de aanvullende ventilatievoorzieningen met spoed te laten uitvoeren’.
Borghouts benadrukt in zijn brief het belang van een gezonde leer- en leefomgeving op scholen, “zeker nu de relatie tussen voldoende ventilatie en goede leerprestaties regelmatig in het nieuws is geweest.” Het tv-programma Radar berichtte deze week tevens over de vaak slechte ventilatie in kinderdagverblijven.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels