nieuws

Problemen loden waterleidingen nog niet opgelost

bouwbreed

De problemen met loden drinkwaterleidingen in Nederland zijn nog steeds aanwezig. De subisidieregeling voor sanering van de leidingen heeft maar beperkt gewerkt.

Dat blijkt uit de evaluatie die Rigo Research en Advies heeft gedaan naar het effect van de inmiddels opgeheven subisidieregeling voor de sanering van loden drinkwaterleidingen.
De subsidieregeling werd eind jaren negentig ingevoerd nadat de Gezondheidsraad had aangedrongen op een aanpak van de loden drinkwaterleidingen vanwege het gevaar voor zuigelingen. Het Rijk wilde aanvankelijk met de regeling 20.000 particuliere woningen saneren. Omdat in de praktijk de vervanging van de leidingen een stuk duurder uitpakte werd dit bijgesteld tot 16.000 woningen.
Volgens Rigo komt het aantal woningen dat met subsidie is gesaneerd uiteindelijk uit op 14.000. Volgens het onderzoeksbureau is niet bekend hoeveel woningen in Nederland er daarnaast zonder subsidie of bij sloop en renovatie zijn gesaneerd.
De relatief geringe woningonttrekking en de cijfers over het beroep dat nog steeds op gemeenten wordt gedaan voor een subsidie voor een sanering duiden er volgens Rigo op dat die problematiek nog steeds aanwezig is. Het bureau verwijst daarbij naar een rapportage uit 2001 waarin wordt geschat dat er in 2005 nog bijna 78.000 woningen met een loden drinkwaterleiding zouden zijn.
Minister Cramer, die de evaluatie naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, deelt de opvatting van Rigo dat er aandacht moet blijven voor de problemen met loden drinkwaterleidingen. Cramer laat aan de Tweede Kamer weten dat ze daarom voorlichting zal blijven geven.
Ook wil de bewindsvrouw bekijken of de sanering van loden leidingen kan worden meegenomen bij de uitwerking van de plannen tot energiebesparing in de bestaande voorraad.

Reageer op dit artikel