nieuws

Pleidooi voor ingrijpende wijziging UAV

bouwbreed

De Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV’89) zijn dringend toe aan een ingrijpende wijziging. Dit zegt professor Monika Chao-Duivis, directeur van het instituut voor Bouwrecht. Zij verwijst daarbij onder meer naar uitspraken van de Raad van Arbitrage.

“In de huidige UAV ’89 ontbreken ontwikkelingen die zich sinds die tijd hebben voorgedaan. Zo zou er een bepaling in moeten komen over kwaliteitsborging en zouden de risicoverdelingsbepalingen moeten worden aangepast aan nieuwe inzichten. Die vereisen ook dat de hi ë rarchische verhouding opdrachtgever-opdrachtnemer anders wordt geformuleerd en bijvoorbeeld de communicatiebepalingen”, vindt Chao.
De directeur komt hiermee, omdat er naar haar smaak in het algemeen te veel uitspraken over de UAV 1989 worden gedaan door de honderdjarige Raad van Arbitrage. “Dat komt omdat de UAV te weinig handvatten biedt waarmee zaken eenduidig kunnen worden geregeld. Als je bijvoorbeeld ziet dat veel uitspraken gaan over meerwerk, dan is dat in de UAV kennelijk niet goed omschreven”, aldus Chao.

Uniformiteit

Ook zou een zekere uniformiteit met andere algemene voorwaarden als de UAV-GC moeten worden nagestreefd. “Er zijn over de UAV-GC nog geen geschillen geweest. Het is een goede set voorwaarden met meer evenwicht erin.”
Chao vindt dat meer respect voor het werk van de Raad van Arbitrage op zijn plaats zou zijn. Aan de ene kant zijn het bouwers die doen alsof de raad van hen is. “Dat is niet zo. Het is rechtspraak, die per definitie niet ‘van ons’ is maar onafhankelijk. Natuurlijk kun je best kritiek hebben op individuele uitspraken. Dat gebeurt in de normale rechtspraak ook. Maar de raad is een instituut dat respect verdient”, meent ze.
Aan de andere kant is er de kritiek van onder meer consumentenorganisaties die soms openlijk twijfelen aan de onpartijdigheid van arbiters. Het is een probleem dat ook speelt met tuchtrecht door beroepsgenoten.
Chao toont zich positief over de organisaties in de bouw. “Juist de onafhankelijkheid van instituten als EIB, CUR, NEN, SBR, IBR en uiteraard Raad van Arbitrage is een groot goed in de bouw. Daar kijken ze in het buitenland jaloers naar.”

Jubileumboek

Voor het honderdjarig bestaan van de Raad van Arbitrage heeft Chao zelf de redactie gedaan van het nieuwe jubileumboek dat door het Instituut voor Bouwrecht is uitgegeven. Daarbij heeft ze zich vooral gericht op de laatste 25 jaar, al was het maar omdat er ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de raad ook al een jubileumboek was verschenen onder regie van de vermaarde bouwrechtjurist Van Wijngaarden.
Dat heeft haar alleen maar gesterkt in haar opvatting dat de rechtspleging in de bouw zeker niet slecht in elkaar zit. “Tel eens je zegeningen. Het feest van de raad is dan ook niet alleen een feest van de arbitrage maar van het hele bouwrecht.”

Reageer op dit artikel